Průměrná spotřeba plynu: Jak si vedou rodinné domy?

Průměrná spotřeba plynu: Jak si vedou rodinné domy?

Plyn spolu s elektřinou tvoří jeden z nejzásadnějších výdajů, které každý měsíc domácnosti musí hradit. Abyste rodinný rozpočet dokázali udržet na uzdě, vyplatí se znát vaši spotřebu. Ta se liší podle toho, na co plyn v domácnosti využíváte. Dnes se podíváme na dvě nejčastější situace.

 Průměrná spotřeba plynu v rodinném domě závisí na různých faktorech – od velikosti domu přes počet členů v rodině až po účel použití. Do celkové spotřeby vstupuje také úroveň komfortu či zateplení stavby. Spotřeba plynu za rok v běžné domácnosti ale může pomoci alespoň pro přehled, jak si v porovnání se zbytkem populace zhruba vedete.


Spotřeba plynu – rodinný dům, který jej využívá na vše

Vytápění, vaření i ohřev vody. V tomto modelovém příkladu vezmeme v potaz čtyřčlennou domácnost v domě o rozloze 80 m², která využívá plyn na všechny tři zmíněné aktivity. Je zřejmé, že takové měření spotřeby plynu nabídne nejvyšší hodnoty. Zejména vytápění plynem totiž zaujímá v celkovém vyúčtování největší položku. Jak tedy vypadá roční spotřeba plynu v takové domácnosti?

  • Vytápění: cca 9 000 kWh
  • Ohřev TUV: cca 5700 kWh
  • Vaření: cca 800 kWh

Samozřejmě je třeba vzít v potaz také doprovodné faktory, například:
1) Kolik času v domě trávíte
2) Jakou tepelnou ztrátu má stavba
3) Zda pro mytí nádobí využíváte myčku, nebo myjete v ruce
4) Jestli patříte mezi společenské rodiny a rádi pořádáte různé akce právě u vás doma
5) Zda nepřetápíte místnosti

Jak můžete vidět, aspektů, které prostupují do celkové spotřeby, je opravdu mnoho. Stěžejní část pak tvoří také kvalita plynového kotle

 


Jaká je spotřeba plynu čistě pro vaření?

Některé domácnosti využívají plyn pouze k vaření. Pokud opět uvažujeme čtyřčlennou rodinu, připravte se na roční spotřebu cca 200 kWh na osobu. Tato hodnota se při počítání průměrné spotřeby využívá asi nejčastěji. Oproti indukci má plynový sporák výhodu zejména v rychlosti, s jakou dokážete regulovat teplotu. Při výstavbě nových domů už však instalace plynové přípojky pouze pro účely vaření nebývá tak obvyklá. 

Výpočet spotřeby plynu

Pokud se vám zdá, že platíte za energie moc peněz, jedním z důvodů může být opravdu vysoká spotřeba. I proto je dobré mít přehled, jak to vypadá právě u vás doma. Jednoduše se podívejte na plynoměr a zapište si hodnotu, kterou zde uvidíte (pro meziroční porovnání se vám bude v dalším období hodit). Je však potřeba si uvědomit, že jde o jednotku m³. K tomu budete tedy potřebovat převod.

Jak spočítat spotřebu plynu převodem m³ na kWh:
● 1 m³ = 10,55 kWh

Pro kompletní výpočet spotřeby plynu dodavatel do výpočtu promítá také technické parametry odběrného místa. Převod na 10,55 kWh vám tedy poslouží především pro orientační účely, abyste věděli, jak si zhruba vedete. Dle našeho modelového příkladu výše pak můžete využít následující hodnoty:

  • Vaření = 200 kWh na osobu
  • Ohřev vody = 1425 kWh na osobu
  • Vytápění = 112 kWh na m²

Pár tipů, jak snížit náklady za plyn

Existuje pár základních rad, které vám v boji s vysokými účty za energie pomohou:
1) Výměna starého kotle za nový – dotace Nová zelená úsporám nabízí spoustu řešení, jak získat za výměnu peníze navíc. S novým kotlem a vyšší efektivitou dokážete celkové náklady opravdu snížit.
2) Revize plynového kotle – nejenže jsou povinné, ale také mohou odhalit neefektivitu. Přestaňte zbytečně pálit peníze.
3) Nákup termohlavic – díky nim dokážete regulovat teplotu v jednotlivých místnostech a nebudete tak svůj dům zbytečně přetápět.
4) Revize plynového sporáku – stejně jako u kotle samotného i plynový sporák může skrývat za ta léta určité nedostatky. Nechte ho zkontrolovat přímo od specialistů a případně se poohlédněte po novém.
5) Zateplení domu – tepelné ztráty jsou velkým problémem, který vás ročně může vyjít na vysoké částky. Dodatečné zateplení domu by tudíž mělo stát v popředí vašeho snažení.
6) Změna dodavatele plynu – někdy může být řešení pouze administrativního rázu. To je příklad dodávek plynu. Spočítejte si, kolik můžete u jiného dodavatele ušetřit, a vezměte to do svých rukou.

TIP: Přečtěte si více tipů, jak snížit spotřebu plynu v domácnosti.

Převod smlouvy a přechod k jinému dodavateli navíc nic nestojí. Naopak může do rodinného rozpočtu přinést několik tisíc korun navíc. V kombinaci s dalšími opatřeními tak dokážete účty za energie výrazně zkrotit. Začněte jednoduchou rešerší a pusťte se do úsporných opatření co nejdříve.