Ochrana osobních údajů

Správce

Reg. číslo subjektu: 00043024
Datum registrace: 20.4.2012
Identifikace subjektu: SPP CZ, a.s.
IČO subjektu: 28488016
Druh subjektu: Právnická nebo fyzická osoba podnikající

Adresa

Ulice + ČP Nové sady 996/25
Město/Obec Brno
PSČ 60200
Číslo evidence: 001
Datum přijetí podání: 18.4.2012
Datum změny registrace: 8.4.2015
Účel (účely) zpracování osobních údajů: VYTVÁŘENÍ DATABÁZE POTENCIONÁLNÍCH A STÁVAJÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ ZA ÚČELEM REGISTRACE SMLUV, KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKY A ZA ÚČELEM NABÍZENÍ DALŠÍCH PRODUKTŮ.

Osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů

Kategorie subjektů údajů

  • Zákazníci (klienti) oznamovatele

Kategorie osobních údajů

  • Adresní a identifikační údaje
  • Popisné údaje

Zdroje osobních údajů

  • Přímo od subjektu údajů
  • Z veřejných zdrojů: VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ DATABÁZE

Místa zpracování osobních údajů, jsou-li odlišná od adresy sídla (bydliště) oznamovatele

Ulice + ČP Město/Obec PSČ
NOVODVORSKÁ 803/82 PRAHA 4 14200
HYBEŠOVA 308/61 BRNO-STŘED 60200
NOVÉ SADY 996/25 BRNO 60200

Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny či sdělovány:

Nebudou jiní příjemci

Předání

Osobní údaje budou předány do členských zemí EU