Povinně zveřejňované údaje

Informace o státní instituci, která se zabývá řešením stížností a dohledem nad účastníky trhu. Spotřebitelé mají možnost řešit spory ze smlouvy mimosoudně u instituce Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, tel: 564578666, e-mail: podatelna@eru.cz, www.eru.cz

 

Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie
Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie je k dispozici na stránkách Energetického regulačního úřadu. Zveřejnění seznamu je učiněno v souladu s § 30 odst. 2 písm. l) Energetického zákona.

 

Souhrnné výkazy dodržování standardů
Plyn: 20212020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 20112010,  2009
Elektřina: 20212020, 2019,20182017

 

 

REMIT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (REMIT) ukládá jednotlivým subjektům provádějícím transakce na tomto trhu (účastníci trhu) povinnost zajistit účinné a včasné zveřejnění „inside informací“, a to s platností od 28. prosince 2011.

Tato stránka slouží SPP CZ k poskytování inside informací, které se týkají velkoobchodních energetických produktů a mohou mít významný vliv na jejich tržní cenu a nebyly dosud nikde zveřejněny.

 

Zveřejněno společností Inside informace Zveřejněno (datum a čas)
     
     

Obchodní podmínky

Všechny důležité informace, kterými se řídí náš smluvní vztah.

Více informací

Ochrana osobních údajů

Které osobní údaje shromažďujeme, na jak dlouho, pro jaké účely a s kým spolupracujeme.

Více informací

Cookies

Cookies si pamatují vaše preference a celkově zvyšují uživatelský komfort.

Více informací

Pomoc s vysokými cenami energií

Jsme si vědomi toho, že současné vysoké ceny energií můžou výrazně zatížit Váš rodinný rozpočet. Ve snaze být nápomocni v této nelehké situaci si dovolujeme Vás informovat o tom, jakým způsobem je možné zabránit do budoucna problémům pro případ neschopnosti řádně a včas hradit ceny energii a předejít tak případnému přerušení či ukončení dodávek energií z důvodu neplnění platebních povinností.

Více informací

Ceníky doplňových a dalších služeb

Více informací