Informace o státní instituci, která se zabývá řešením stížností a dohledem nad účastníky trhu

Informace o státní instituci, která se zabývá řešením stížností a dohledem nad účastníky trhu. Spotřebitelé mají možnost řešit spory ze smlouvy mimosoudně u instituce Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava, tel: 564578666, e-mail: podatelna@eru.cz, www.eru.cz