Přepis smlouvy

K provedení změny zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby stávající i nový zákazník společně vyplnili formulář Předávací protokol odběrného místa. Na základě tohoto formuláře je možné ukončit stávající smluvní vztah se zákazníkem a provést konečné vyúčtování. S novým zákazníkem pak uzavřeme Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu a nebo elektřiny.

Vyplněný protokol a podepsaný oběma stranami nám prosím odešlete na korespondenční adresu nebo na e-mail info@spp.cz:

SPP CZ, a.s
Zákaznické služby
Nové sady 25
602 00 Brno