O SPP

Energetická skupina SPP je nadnárodním koncernem společností s významným postavením mezi plynárenskými hráči v Evropě. Role SPP jako lídra na trhu s energiemi je dána dlouholetou, prověřenou a spolehlivou dodávkou zemního plynu, našimi zkušenostmi a znalostí trhu, dostupností a komplexností při řešení potřeb zákazníků. SPP je garantem bezpečných dodávek plynu na Slovensku.

Skupina SPP dodává zemní plyn a elektřinu takřka 1,5 milionu zákazníků v Česku a na Slovensku - od domácností a drobných podnikatelů až po velké průmyslové a výrobní společnosti. Za rok dodá klientům 34 TWh zemního plynu a 1,5 TWh elektřiny.

Skupina SPP působí svojí mateřskou společností na slovenském trhu jako Národní výkupce obnovitelných zdrojů elektřiny, vykoupí z více jak 2000 zdrojů přes 1,5 TWh elektřiny za rok.

SPP CZ, a.s. jako první dodala na český trh zkapalněný zemní plyn (LNG). Uzavřením diverzifikačního kontraktu a dalšími plánovanými dodávkami LNG v průběhu roku 2022 se podařilo v krátkém čase výrazně přispět k diverzifikaci zdrojů a zvýšení bezpečnosti dodávek plynu na Slovensku a v Česku.

O SPP

Jednáme s každým zákazníkem individuálně a snažíme se co nejvíce vyjít vstříc jejich požadavkům a optimalizovat náklady na nákup zemního plynu a elektřiny. A protože víme, že cena není jediné kritérium, nabízíme všem našim zákazníkům také přidanou hodnotu v podobě doplňkových služeb. To znamená, že za vás třeba kompletně vyřídíme změnu dodavatele, zajistíme profesionální zákaznický servis včetně zákaznické linky zdarma, dodáme individuální cenové prognózy nebo webové rozhraní pro sledování spotřeby.

Jsme velice hrdí, že ve svém portfoliu můžeme hýčkat řadu významných společností, jako třeba sklárny Crystalite Bohemia, s.r.o., ŽĎAS, a.s., Louis Vuitton Česká s.r.o., Pivovary Lobkowicz, aj.

Velmi rádi i vám nabídneme naše služby, proto neváhejte a obraťte se na nás. Věříme, že budete spokojeni.

Skupina SPP

Akcionářská struktura skupiny SPP

Slovenská republika

Jediným akcionářem je Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky.

100%

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

100%

Prodej plynu

SPP CZ, a.s. je dceřiná společnost Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Představenstvo

Ing. Tomáš Tóth
předseda představenstva

Od roku 2022 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti.
V profesní kariéře pracoval na manažerských pozicích v oblastech risk managementu a následně obchodu ve společnostech Slovenské elektrárne a.s., Elgas, k.s. a dalších korporacích obchodujících s plynem a elektřinou na slovenském trhu.
Je absolventem Národohospodárské fakulty Ekonomické univerzity Bratislava.

Ing. Pavel Moučka
místopředseda představenstva

Od roku 2020 je místopředsedou představenstva společnosti.
Jako člen představenstva působil od roku 2012 do roku 2017 v ZSE Energia, a.s. a také ve společnosti Vemex Energie vletech 2011-2012. Dříve působil ve vedoucích pozicích ve více energetických společnostech – MND, a.s., E.ON Energie, a.s.
Je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Mgr. Peter Kučera
člen představenstva

Členem představenstva SPP CZ, a.s. je od prosince 2020.
V počátku profesní dráhy pracoval jako právník v advokátních kancelářích v Praze. V letech 2010 – 2018 působil jako obchodní ředitel ve společnosti NAFTA a.s. Od roku 2018 působí na ředitelských pozicích ve Slovenském plynárenském priemysle, a.s. 
Je absolventem Karlovy univerzity v Praze.

Dozorčí rada

Ing. Daniel Šulík, CSc.
předseda dozorčí rady

Předsedou dozorčí rady společnosti SPP CZ, a.s. je od prosince 2020.
V letech 1997 až 2001 působil jako předseda představenstva společnosti Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s. V letech 1997 až 2005 působil ve společnosti Slovrusgas, a.s. postupně ve funkci zástupce generálního ředitele a člen představenstva, resp. generálního ředitele a místopředsedy představenstva. V letech 2010 až 2011 působil jako člen dozorčí rady SPP Bohemia, a.s. a v letech 2007 až 2011 působil jako člen dozorčí rady společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. V letech 2013 až 2019 byl ředitelem pro obchod a strategii společnosti Vemex Energo, s.r.o. Je absolventem Hutnícké fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.

Ing. Mgr. Lukáš Adámek
člen dozorčí rady

Ing. Jakub Ondrejka
člen dozorčí rady