O SPP

Energetická skupina SPP je nadnárodním koncernem společností s významným postavením mezi plynárenskými hráči v Evropě. Role SPP jako lídra na trhu s energiemi je dána dlouholetou, prověřenou a spolehlivou dodávkou zemního plynu, našimi zkušenostmi a znalostí trhu, dostupností a komplexností při řešení potřeb zákazníků. SPP je garantem bezpečných dodávek plynu na Slovensku.

Skupina SPP dodává zemní plyn a elektřinu takřka 1,5 milionu zákazníků v Česku a na Slovensku - od domácností a drobných podnikatelů až po velké průmyslové a výrobní společnosti. Za rok dodá klientům 34 TWh zemního plynu a 1,5 TWh elektřiny.

Skupina SPP působí svojí mateřskou společností na slovenském trhu jako Národní výkupce obnovitelných zdrojů elektřiny, vykoupí z více jak 2000 zdrojů přes 1,5 TWh elektřiny za rok.

SPP CZ, a.s. jako první dodala na český trh zkapalněný zemní plyn (LNG). Uzavřením diverzifikačního kontraktu a dalšími plánovanými dodávkami LNG v průběhu roku 2022 se podařilo v krátkém čase výrazně přispět k diverzifikaci zdrojů a zvýšení bezpečnosti dodávek plynu na Slovensku a v Česku.

O SPP

Jednáme s každým zákazníkem individuálně a snažíme se co nejvíce vyjít vstříc jejich požadavkům a optimalizovat náklady na nákup zemního plynu a elektřiny. A protože víme, že cena není jediné kritérium, nabízíme všem našim zákazníkům také přidanou hodnotu v podobě doplňkových služeb. To znamená, že za vás třeba kompletně vyřídíme změnu dodavatele, zajistíme profesionální zákaznický servis včetně zákaznické linky zdarma, dodáme individuální cenové prognózy nebo webové rozhraní pro sledování spotřeby.

Jsme velice hrdí, že ve svém portfoliu můžeme hýčkat řadu významných společností, jako třeba sklárny Crystalite Bohemia, s.r.o., ŽĎAS, a.s., Louis Vuitton Česká s.r.o., Pivovary Lobkowicz, aj.

Velmi rádi i vám nabídneme naše služby, proto neváhejte a obraťte se na nás. Věříme, že budete spokojeni.

Skupina SPP

Akcionářská struktura skupiny SPP

Slovenská republika

Jediným akcionářem je Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky.

100%

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

100%

Prodej plynu

SPP CZ, a.s. je dceřiná společnost Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Představenstvo

Ing. Pavel Jaroš
předseda představenstva

Od roku 2024 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti.
V profesní kariéře pracoval nejdříve v bankovní sféře, následně vedoucích pozicích akciových společností a vlastní podnikatelské činnosti.
Je absolventem Vysoké školy ekonomické.

Ing. Juraj Ondris, MBA
místopředseda představenstva

Mgr. Valér Ferko
člen představenstva

Dozorčí rada

Ing. Mgr. Lukáš Adámek
člen dozorčí rady

Ing. Jakub Ondrejka
člen dozorčí rady