SPP CZ, a.s., je spolehlivý dodavatel zemního plynu a elektřiny, patřící do skupiny SPP jako dceřiná společnost největšího slovenského dodavatele energií Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Skupina SPP dodává zemní plyn v České republice a na Slovensku více jak 1,3 milionu zákazníků, od domácností až po velkoodběratele.

SPP je spolehlivým dodavatelem, který zajišťuje stabilní dodávky zemního plynu díky diverzifikovaným zdrojům a přístupu k zásobníkům zemního plynu, patřícím nejen skupině SPP. Skupina SPP na Slovensku zabezpečuje dodávky plynu do zemí střední Evropy.

Jednáme s každým zákazníkem individuálně a snažíme se co nejvíce vyjít vstříc jejich požadavkům a optimalizovat náklady na nákup zemního plynu a elektřiny. A protože víme, že cena není jediné kritérium, nabízíme všem našim zákazníkům také přidanou hodnotu v podobě doplňkových služeb. To znamená, že za vás třeba kompletně vyřídíme změnu dodavatele, zajistíme profesionální zákaznický servis včetně zákaznické linky zdarma, dodáme individuální cenové prognózy nebo webové rozhraní pro sledování spotřeby.

Jsme velice hrdí, že ve svém portfoliu můžeme hýčkat řadu významných společností, jako třeba sklárny Crystalite Bohemia, s.r.o., ŽĎAS, a.s., Louis Vuitton Česká s.r.o., Pivovary Lobkowicz, aj.

Velmi rádi i vám nabídneme naše služby, proto neváhejte a obraťte se na nás. Věříme, že budete spokojeni.

Skupina SPP

Akcionářská struktura skupiny SPP

Slovenská republika

Jediným akcionářem je Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky.

100%

Slovenský plynárenský priemysel, a.s

100%

Prodej plynu

SPP CZ, a.s. je dceřiná společnost Slovenského plynárenského priemyslu, a.s.

Představenstvo

Ing. Pavel Moučka
místopředseda představenstva

Od roku 2020 je místopředsedou představenstva společnosti.
Jako člen představenstva působil od července 2012 do roku 2017 v ZSE Energia, a.s. a také ve společnosti Vemex Energie vletech 2011-2012. Dříve působil ve vedoucích pozicích ve více energetických společnostech – MND, a.s., E.ON Energie, a.s.
Je absolventem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Mgr. Peter Kučera
člen představenstva

Členem představenstva SPP CZ, a.s. je od prosince 2020.
V počátku profesní dráhy pracoval jako právník v advokátních kancelářích v Praze. V letech 2010 – 2018 působil jako obchodní ředitel ve společnosti NAFTA a.s. Od roku 2018 působí na ředitelských pozicích ve Slovenském plynárenském priemysle, a.s. 
Je absolventem Karlovy univerzity v Praze.

Dozorčí rada

Ing. Daniel Šulík, CSc.
předseda dozorčí rady

Předsedou dozorčí rady společnosti SPP CZ, a.s. je od prosince 2020.
V letech 1997 až 2001 působil jako předseda představenstva společnosti Slovenská paroplynová spoločnosť, a.s. V letech 1997 až 2005 působil ve společnosti Slovrusgas, a.s. postupně ve funkci zástupce generálního ředitele a člen představenstva, resp. generálního ředitele a místopředsedy představenstva. V letech 2010 až 2011 působil jako člen dozorčí rady SPP Bohemia, a.s. a v letech 2007 až 2011 působil jako člen dozorčí rady společnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. V letech 2013 až 2019 byl ředitelem pro obchod a strategii společnosti Vemex Energo, s.r.o. Je absolventem Hutnícké fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach.

Ing. Miroslav Mital
člen dozorčí rady

Ing. Anton Maťašek
člen představenstva