Obchodní servis

Máme připraven profesionální tým zkušených regionálních manažerů s dlouholetou praxí, kteří Vám budou k dispozici.

Pravidelně Vás budeme informovat na základě našich analýz vlastního tradingového oddělení o aktuálním stavu na trhu s energiemi a cenovými prognózami.

Hlídáme Vaši spotřebu, vyhodnocujeme a připravujeme návrhy na optimalizaci s cílem snížení celkových nákladů na dodávky.

Máte plnou kontrolu nad svoji smlouvou a všemi odběrnými místy prostřednictvím online portálu Moje SPP 24 hodin denně.

Sdružené služby dodávky zemního plynu a elektřiny, případně zajistíme pouze dodávky.

Naše nabídka pro Vás

01

Fixní produkt

 • Fixní cena pro celý kontrahovaný objem, kdy zákazník získává jednu cenu pro celé období dodávky.
 • Produktem fixní cena lze zajistit přesnou a jistou kalkulaci nákladů pro smluvní období.
 • Cenové rozhodnutí o nákupu je možné provést na základě aktuální denní nabídky na burze.

02

Postupný nákup

 • Nejběžnější model nákupu pro velkoodběratele, který pro stanovení koncové ceny využívá cen burzy a koeficientu. Tímto způsobemje možno optimalizovat náklady na energie v průběhu smluvního období.
 • Diverzifikované nákupní portfolio zajišťované naším tradingem Vám nabídne nejvýhodnější cenu.
 • Nákupy jednotlivých tranší je možné zrealizovat prostřednictvím nákupu roku, čtvrtletí či měsíce.

03

Individuální produkt

 • Pro firmy s pokročilým nákupním managementem nabízíme přípravu individuálního řešení.
 • Různé kombinace nákupních strategií s vazbou na burzovní produkty.
 • Připraven pro Vás máme prodej v přímo v EUR.
 • Zasílání indikativních cenových nabídek pro různé produkty na denní nebo týdenní bázi.

Nabídka pro obchodníky se zemním plynem

SPP poskytuje dodávky zemního plynu obchodníkům s plynem a služby subjektu zúčtování pro nezávislé obchodníky se zemním plynem.

Pro obchodníky máme připraveny dále tyto služby:

 • Zajištění bezpečnostního standardu dodávky pro chráněné zákazníky
 • Prodej nebo nákup plynu na VOB v CS OTE
 • Realizace denních nominací spotřeby odběrných míst
 • Nominaci vyrovnání odchylek včetně zajištění dodávky plynu na VPB
 • Převzetí denní odpovědnosti za mimotoleranční odchylky
 

Kontakt na obchodního manažera