Obchodní servis

Máme připraven profesionální tým zkušených regionálních manažerů s dlouholetou praxí, kteří Vám budou k dispozici.

Pravidelně Vás budeme informovat na základě našich analýz vlastního tradingového oddělení o aktuálním stavu na trhu s energiemi a cenovými prognózami.

Hlídáme Vaši spotřebu, vyhodnocujeme a připravujeme návrhy na optimalizaci s cílem snížení celkových nákladů na dodávky.

Máte plnou kontrolu nad svoji smlouvou a všemi odběrnými místy prostřednictvím online portálu Moje SPP 24 hodin denně.

Sdružené služby dodávky zemního plynu a elektřiny, případně zajistíme pouze dodávky.

 • Prodej v EUR i CZK.
 • Zasílání indikativních cenových nabídek pro různé produkty na denní nebo týdenní bázi.
 • Aktivní na všech hlavních vstupních bodech do ČR – CZ/SK, CZ/DE.
 • SPP jako první v ČR dodalo na český trh LNG (zakpalněný zemní plyn).

Naše nabídka pro Vás

01

Fixní produkt

 • Fixní cena pro celý kontrahovaný objem, kdy zákazník získává jednu cenu pro celé období dodávky, na období 1–3 roky pro různé profily spotřeby.
 • Produktem Fixní cena lze zajistit přesnou a jistou kalkulaci nákladů pro smluvní období.
 • Cenové rozhodnutí o nákupu je možné provést na základě aktuální denní nabídky na burze nebo již při podpisu kontraktu.
 • Produkt může být s objemovou flexibilitou nebo s transparentním vypořádáním případných rozdílů objemů ve srovnání se smlouvou.

02

Spot

 • Produkt nabízí maximální objemovou flexibilitu a je vhodný pro spotřebitele, kteří nepotřebují pro svůj budgeting pevnou cenu před zahájením dodávky nebo mají přirozený hedging.
 • Cena je plovoucí, určena na základě denních vypořádacích cen dosažených na burze.
 • Vysoká transparentnost, přebíráme indexy pouze z veřejně dostupných zdrojů – možnost navázat dodávky na český VOB CZ, německý THE nebo holandský TTF.

03

Postupný nákup

 • Nejběžnější model nákupu pro velkoodběratele, který pro stanovení koncové ceny využívá kombinace různých obchodovaných produktů a cen spotu. Tímto způsobem je možno optimalizovat náklady na energie v průběhu smluvního období a benefitovat z tržních pohybů cen.
 • Kombinace se spotovým vypořádáním přináší zákazníkovi značnou flexibilitu, ale zároveň možnost do velké míry zajistit své náklady na komoditu.
 • Nákupy jednotlivých tranší je možné zrealizovat prostřednictvím fixací roku, čtvrtletí či měsíce, není nutné fixovat celý zasmluvněný objem. Zákazník má přímý přístup na trh skrze naše tradingové oddělení a pro podporu svého rozhodování může využít služeb analytického oddělení naší mateřské společnosti.

04

Individuální produkt

 • Pro firmy s pokročilým nákupním managementem nabízíme přípravu individuálního řešení a navázání cenového vzorce na vybraný cenový index.
 • Umožňujeme různé kombinace nákupních strategií s vazbou na burzovní produkty, kdy nákup probíhá automatizovaně, nebo na základě rozhodnutí zákazníka.
 • Pro vybrané portfolio zákazníků nabízíme produkty s využitím našich zásobníků plynu a optimalizaci přepravních cest do ČR tak, aby produkt maximálně odpovídal požadavkům kupujícího.

Nabídka pro obchodníky se zemním plynem

SPP poskytuje dodávky zemního plynu obchodníkům s plynem a služby subjektu zúčtování pro nezávislé obchodníky se zemním plynem.

Pro obchodníky máme připraveny dále tyto služby:

 • Zajištění bezpečnostního standardu dodávky pro chráněné zákazníky
 • Prodej nebo nákup plynu na VOB v CS OTE
 • Realizace denních nominací spotřeby odběrných míst
 • Nominaci vyrovnání odchylek včetně zajištění dodávky plynu na VPB
 • Převzetí denní odpovědnosti za mimotoleranční odchylky
 

Kontakt na obchodního manažera