Individuální přístup

Máme připraven profesionální tým zkušených regionálních manažerů s dlouholetou praxí, kteří Vám budou k dispozici.

Pravidelně Vás budeme informovat na základě našich analýz vlastního tradingového oddělení o aktuálním stavu na trhu s energiemi a cenovými prognózami.

Hlídáme Vaši spotřebu, vyhodnocujeme a připravujeme návrhy na optimalizaci s cílem snížení celkových nákladů na dodávky.

Naši obchodní manažeři jsou vám k dispozici pro nacenění:

  • Jednotarifní konstantní cena za dodávku elektřiny po celé období.
  • Dvoutarifní cena za dodávku elektřiny rozdělena na tarify VT a NT.
  • Dvoutarifní cena za dodávku elektřiny rozdělena na tarify VT a NT.
  • Dvoutarifní cena za dodávku elektřiny rozdělena na tarify VT a NT zvlášť pro letní a zimní období.
  • Dvoutarifní cena za dodávku elektřiny rozdělena na tarify VT a NT zvlášť pro letní a zimní období.
 

Kontakt na obchodního manažera