Individuální přístup

Máme připraven profesionální tým zkušených regionálních manažerů s dlouholetou praxí, kteří Vám budou k dispozici.

Pravidelně Vás budeme informovat na základě našich analýz vlastního tradingového oddělení o aktuálním stavu na trhu s energiemi a cenovými prognózami.

Hlídáme Vaši spotřebu, vyhodnocujeme a připravujeme návrhy na optimalizaci s cílem snížení celkových nákladů na dodávky.

 • Prodej v EUR i CZK.
 • Zasílání indikativních cenových nabídek pro různé produkty na denní nebo týdenní bázi.
 • Výkup z obnovitelných zdrojů energie.
 • Záruky původu – pokrytí spotřeby zelenou elektřinou.

Naše nabídka pro Vás

01

Fixní produkt

 • Fixní cena pro celý kontrahovaný objem, kdy zákazník získává jednu cenu pro celé období dodávky, na období 1–3 roky pro různé profily spotřeby.
 • Produktem Fixní cena lze zajistit přesnou a jistou kalkulaci nákladů pro smluvní období.
 • Cenové rozhodnutí o nákupu je možné provést na základě aktuální denní nabídky na burze nebo již při podpisu kontraktu.
 • Produkt může být s objemovou flexibilitou nebo s transparentním vypořádáním případných rozdílů objemů ve srovnání se smlouvou.

02

Spot

 • Produkt nabízí maximální objemovou flexibilitu a je vhodný pro spotřebitele, kteří nepotřebují pro svůj budgeting pevnou cenu před zahájením dodávky nebo mají přirozený hedging.
 • Cena je plovoucí, určena na základě denních vypořádacích cen dosažených na OTE.
 • Vysoká transparentnost, přebíráme index z veřejně dostupného zdroje (OTE).
 • Potenciál bude benefitovat na stále četnějších záporných cenách EE na spotu, výhledově bude záporných cen přibývat v souvislosti s nárůstem instalace obnovitelných zdrojů EE. V roce 2023 je zatím 11x více hodin se zápornými cenami než v roce 2022.
 • Výhodné zejména pro spotřebitele, kteří mají možnost řídit svoji spotřebu v čase a přesouvat vyšší spotřebu do hodin s nízkou cenou DT OTE.

03

Postupný nákup

 • Nejběžnější model nákupu pro velkoodběratele, který pro stanovení koncové ceny využívá kombinace různých obchodovaných produktů a cen spotu. Tímto způsobem je možno optimalizovat náklady na energie v průběhu smluvního období a benefitovat z tržních pohybů cen.
 • Kombinace nákupu baseload pásma se spotovým vypořádáním umožňuje zákazníkovi značnou flexibilitu, ale zároveň možnost do velké míry zajistit své náklady na komoditu.
 • Nákupy jednotlivých tranší je možné zrealizovat prostřednictvím fixací roku, čtvrtletí či měsíce, není nutné fixovat celý zasmluvněný objem. Zákazník má přímý přístup na trh skrze naše trandingové oddělení a pro podporu svého rozhodování může využít služeb analytického oddělení naší mateřské společnosti.

04

Individuální produkt

 • Pro firmy s pokročilým nákupním managementem nabízíme přípravu individuálního řešení.
 • Umožňujeme různé kombinace nákupních strategií s vazbou na burzovní produkty, kdy nákup probíhá automatizovaně, nebo na základě rozhodnutí zákazníka.
 • Aktivní management odchylky vlastní spotřeby.
 • Pro predikci spotřeby/výroby využíváme moderní predikční modely s využitím umělé inteligence.
 • Umíme se napojit na měření zákazníka a online sledovat průběh spotřeby pro lepší řízení odchylky a potenciální snížení nákladů.
 

Kontakt na obchodního manažera