Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Naším cílem je poskytovat našim zákazníkům ty nejlepší služby. Proto dbáme i na to, aby naši zaměstnanci byli pravidelně školeni a měli vždy aktuální informace.

V SPP CZ, a.s. aktuálně probíhají tyto projekty:

Projekt: SPP CZ, a.s. - Podnikové vzdělávání zaměstnanců
Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013290
Realizace: od 1.9. 2020 do 31.8. 2022
Cíl projektu: Cílem projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců II je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.