Souhrnné výkazy dodržování standardů

Plyn: 2023202220212020, 2019, 20182017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 201120102009
Elektřina: 20212020, 201920182017