Nová zelená úsporám – kdo má nárok, podmínky a jak to chodí

Nová zelená úsporám – kdo má nárok, podmínky a jak to chodí

Vídáme ji v médiích čím dál častěji. Ještě nedávno nikdo moc nevěděl, co s sebou vlastně přináší. A mnoho lidí to neví dodnes. Řeč je o programu Nová zelená úsporám, který bohužel pro běžného smrtelníka může znamenat velkou neznámou. To nejdůležitější se ale dozvíte v tomto článku.

Nová zelená úsporám představuje dotační program, který si jako svůj primární cíl stanovuje snižování emisí skleníkových plynů a jiných znečišťujících látek do ovzduší. Vedle zelených cílů, které jsou nesmírně důležité, však můžete dotaci využít ke zlepšení svých energetických úspor. Stačí si najít dotaci na míru vašim potřebám. 

Co je Nová zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám je nejaktuálnějším českým programem zaměřeným na energetické úspory rodinných a bytových domů. Poprvé byl spuštěn v roce 2014 a od té doby z něj desítky tisíc domácností získaly několik miliard korun.  Koncem roku 2022 byl do portfolia programu Nová zelená úsporám zařazen také program Nová zelená úsporám Light, který mohou čerpat senioři a domácnosti s nižšími příjmy.
Kdo má nárok na dotaci zelená úsporám 

Dotační program mohou využít všichni občané, majitelé či stavitelé rodinných a bytových domů po celé České republice. Mezi oprávněné žadatele ale patří také majitelé rekreačních objektů, které slouží k trvalému bydlení, dále vlastníci řadovek a příspěvkové organizace. O dotaci můžete požádat i v rámci SVJ a výjimku netvoří ani firmy.

Právě u SVJ je dotace Nová zelená úsporám častým důvodem, proč se společenství vůbec pro realizaci (například tepelných čerpadel a fotovoltaiky) rozhodne. 

Dotaci Nová zelená úsporám využijete na následující:

 • zateplení fasády, střechy, stropů, výměna oken a dveří
 • stavba pasivních domů
 • nákup rodinných domů a bytů s nízkou energetickou náročností 
 • solární termické a fotovoltaické systémy 
 • zelené střechy a venkovní stínicí technika 
 • podzemní akumulační nádrže na dešťovou vodu 
 • využití tepla z odpadní vody 
 • rekuperace tepla
 • výměna zdroje za tepelná čerpadla, kotle na biomasu nebo napojení na centrální zásobování teplem
 • pořízení a instalace nabíječek pro elektroauta
 • výsadba stromů 
 • ohřev vody

Výčet je to opravdu dlouhý. A vlastně ani zde tak úplně nekončí – v případě, že vybrané kategorie u svého domu nakombinujete, můžete od státu získat ještě desítky tisíc navrch. Jen vždy detailně nastudujte podmínky. Existují totiž i výjimky.

Nová zelená úsporám: Podmínky

Při rozhodování o vstupu do programu berte v potaz 2 zásadní věci:

1) Aby vám byla přidělena dotace na konkrétní projekt, musíte splnit veškeré jeho náležitosti. To znamená, že většina lidí se do renovace pouští na míru příslušné dotaci. Takovým přístupem byste si měli zajistit bezproblémové vyplacení.
2) Každá dotace z NZÚ je zároveň přidělena až po samotné realizaci. Pokud byste například chtěli pořizovat tepelné čerpadlo, Nová zelená úsporám pro vás bude relevantní až po jeho instalaci. Mějte tedy na paměti – dotace vám bude vyplacena zpětně.

Podmínky se liší v závislosti na jednotlivých projektech, a proto bude nejlepší ilustrovat procesní záležitosti kolem dotace na konkrétních příkladech. 

Příklad 1: Nová zelená úsporám – novostavba

Od podzimu 2023 můžete za novostavbu získat dotaci až 535 000 Kč. Musí se však jednat o dům s velmi nízkou energetickou náročností a důrazem na použití obnovitelných zdrojů energie.

Nová zelená úsporám podmínky stanovuje dle technických parametrů. U novostavby se jedná o tyto:

 • Měrná roční potřeba tepla na vytápění 
 • Primární energie z neobnovitelných zdrojů 
 • Součinitel prostupu tepla výplní otvorů na obálce budovy 
 • Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy
 • Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby 
 • Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období
 • Povinná instalace systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla

Konkrétní hodnoty, které musíte splnit najdete v dokumentu přímo k NZÚ.

Příklad 2: Nová zelená úsporám – tepelné čerpadlo

Zde se výše dotace pohybuje v rozmezí od 35 000 do 140 000 Kč. Konkrétní částka závisí na druhu čerpadla, které si plánujete pořídit. Výhodou je, že ji můžete čerpat na instalaci tepelného čerpadla, ale zároveň i pro výměnu stávajícího elektrického vytápění právě za čerpadlo. 

Dále dotace pokrývá také příslušenství a zapojení do otopné soustavy. Tato finanční podpora výrazně snižuje náklady spojené s pořízením i instalací a motivuje k pořízení energeticky úspornějšího a ekologičtějšího způsobu vytápění.

U tepelného čerpadla, které měníte za jiný zdroj, budete pro vyřízení dotace potřebovat:

 • Doklad o kontrole starého zdroje
 • Fotodokumentaci starého zdroje
 • Zprávu o uvedení zdroje do provozu
 • Fotodokumentaci nového zdroje, tedy čerpadla
 • Veškeré daňové doklady
 • Doklad o zaplacení

Tepelná čerpadla a fotovoltaické systémy zažívají v současné době opětovný boom, a proto si můžete být takřka jisti, že dotaci za vás vyřídí instalační firma. Je však vhodné alespoň se obeznámit s tím, co vás bude čekat. 

TIP: Zajímá vás více o tepelném čerpadlu? Přečtěte si také článek, ve kterém se dozvíte, jaká je návratnost tepelného čerpadla a další důležité informace.

Vyplatí se zelená úsporám?

Dotace Nová zelená úsporám přináší řadu výhod a finančních podpor pro občany, kteří se rozhodnou investovat do energetických úspor ve svých domovech. Snížit náklady na realizaci úsporných opatření – právě to je jeden z cílů programu Nová zelená úsporám. Zateplení domu, výměna oken či instalace obnovitelných zdrojů energie je tak pro domácnosti mnohem přístupnější. Nejenže se rychleji vrátí investice, ale také se sníží celkové náklady v budoucnosti

Zároveň se přispívá k ochraně životního prostředí. A nezapomeňte na zvýšení energetické účinnosti domu, které se bude činit při zvýšení hodnoty nemovitosti. Energeticky úsporné domy si na trhu vedou lépe a mají vyšší atraktivitu pro potenciální kupce. Investice do úsporných opatření tak může být investicí do budoucího zhodnocení nemovitosti. 

Detailní informace pro vaši realizaci vždy hledejte na oficiálních stránkách Nové zelené úsporám. Odborníci vám poskytnou aktuální čísla a postup, kterým se můžete řídit pro úspěšné vyřízení.