Jaká je potřeba tepla na vytápění

Jaká je potřeba tepla na vytápění

Měrná potřeba tepla na vytápění vám pomůže odhadnout, kolik energie bude váš dům ročně vyžadovat k topení. Jedná se o veličinu, která slouží k hodnocení energetické náročnosti budovy a také výpočtu potřebného množství paliva. Vyzkoušejte si jednu z používaných metod.

Potřeba tepla na vytápění se v různých částech České republiky poměrně liší. Lokalita je stěžejním vstupem výpočtu, který může přinést odlišné výsledky. Místo vašeho bydliště totiž ovlivňuje jak délku topného období, tak průměrnou teplotu během této doby.

Jak ale zjistit ty správné místní hodnoty? Najdete je v technické normě ČSN 38 3350, případně stačí využít některou ze specializovaných kalkulaček, které vám přesná čísla pro vaše bydliště ihned zobrazí.

A jak dál?

Výpočet potřeby tepla na vytápění

Abyste dokázali alespoň odhadnout, kolik budete se současnou stavbou platit na energiích, nápomocná vám bude právě potřeba tepla na vytápění. Do kompletního propočtu však prostupuje také potřeba tepla na ohřev TUV, úpravu vzduchu a technologie.

Výpočet potřeby tepla na vytápění závisí na mnoha faktorech, a proto je důležité upravit si ho na základě parametrů dané budovy. V praxi totiž závisí na:

 • celkovém řešení stavební konstrukce,
 • tepelně-izolačních vlastnostech domu,
 • propustnosti slunečního záření,
 • vnitřní teplotě a průběhu výměny vzduchu,
 • zpětném získávání tepla,
 • zabraňování slunečního záření okolní zástavbou,
 • a také na zmiňované lokaci.

Proto je mnohdy lepší přenechat výpočet odborníkovi na technická zařízení budov. A to i z toho důvodu, že v praxi narazíte na různé postupy výpočtů, které přinášejí odlišné výsledky. Nikdy se tudíž nedoberte k totožnému číslu.

Alespoň odhad potřebného tepla se vám bude hodit například při pořizování vytápěcího zařízení. K tomu může posloužit tzv. denostupňová metoda výpočtu:

Opravný součinitel je souhrnnou hodnotou několika důležitých faktorů, mezi které patří:

 • podíl tepelné ztráty k celkovému výkonu,
 • snížení teploty v noci,
 • kvalita rozvodů otopné soustavy a obsluhy,
 • a přestávky v topení.

Délka otopného období je pak dána denostupni, které vypočítáte jako násobek počtu dní otopného období a rozdílu mezi průměrnou výpočtovou vnitřní teplotou a průměrnou venkovní teplotou v otopném období.

Výhodou této metody je možnost výpočtu roční potřeby i bez znalosti detailního řešení stavby. I přesto však budete potřebovat některé konkrétní veličiny, bez kterých se zkrátka neobejdete.

Potřeba tepla u pasivního a nízkoenergetického domu

Měrná potřeba tepla na vytápění je hodnota, která prostupuje do průkazu energetické náročnosti budov. Jednoduše určuje množství tepla v kWh na m2.

A jakou vyžaduje potřebu tepla na vytápění pasivní dům? V praxi se můžete setkat s rozmezím od 5 do 15 kWh/m2. Z hlediska vytápění se sice jedná o poměrně přísná kritéria, nicméně po jejich splnění můžete s pasivním domem dosáhnout na dotaci z programu Nová zelená úsporám.

Potřeba tepla na vytápění nízkoenergetického domu se pohybuje od 15 do 50 kWh/m2. Abyste takových hodnot dosáhli, je důležité mít především kvalitní návrh. Stavbu můžete prohlásit za nízkoenergetickou, pokud neobsahuje žádné tepelné mosty.

U starších domů se pak setkáte s potřebou tepla přes 120 kWh/m2.

Jak ušetřit na energiích

I přesto, že nezjistíte přesnou hodnotu potřeby tepla na vytápění, můžete na energiích ušetřit. Spočítejte si v naší online kalkulačce, kolik to může být právě u dodavatele energií SPP. Ať už vám u současného dodavatele nevyhovuje cena, obchodní podmínky nebo třeba doprovodné služby.

Na rozdíl od výpočtu potřebného tepla není změna dodavatele elektřiny či plynu nic složitého. Lze ji navíc provést kompletně online.

Ačkoliv roční potřeba tepla na vytápění tvoří hlavní část spotřeby, neměli byste zapomínat ani na ohřev teplé užitkové vody a jeho cenu. Pokud se teprve rozhodujete mezi elektřinou a plynem, určitě se vám bude hodit jejich porovnání, které jsme pro vás sepsali v našem magazínu.