Jak správně topit kondenzačním kotlem

Jak správně topit kondenzačním kotlem

V současné době patří efektivní vytápění k nezbytným krokům, jak udržet rodinný rozpočet na uzdě. Obzvlášť, pokud sledujte vývoj na trzích s energiemi. Jednou z cest může být právě topení kondenzačním kotlem. Díky jeho unikátní funkcionalitě lze dosáhnout účinnosti dokonce vyšší než 100 %. Jak funguje a proč byste o něm měli zauvažovat právě vy?

V praxi se můžete setkat hned s několika typy kondenzačních kotlů – závěsné, stacionární, s průtokovým ohřevem nebo rovnou celé soustavy. Všechny však stojí na totožném principu kondenzace vodní páry, která vám dokáže vytvořit dodatečné teplo. Před vysvětlením, jak správně topit kondenzačním kotlem, je tedy vhodné nejprve pochopit jeho podstatu.

Jak funguje kondenzační kotel

Princip fungování kondenzačního kotle není ani příliš složitý. Výsledky, které vám jeho zavedení přinese, vás ale nepochybně potěší. U běžného plynového kotle odcházejí veškeré spaliny komínem, aniž by došlo k jejich jakémukoliv využití. A právě zde přichází na scénu kondenzační kotel.

Při tomto spalování totiž současně vzniká také vodní pára, která se v tzv. výměníku kotle kondenzuje. Aby vůbec k samotné kondenzaci mohlo dojít, musí být nejprve dosaženo tzv. rosného bodu. K tomu zase slouží voda z otopného systému, která se do kotle vrací ve studené podobě a zákonitě tedy ovlivňuje horké spaliny. Kondenzací se poté pára mění v kapalinu a zároveň otepluje otopnou vodu.

Právě díky tomu pak vzniká dodatečný výkon, který slouží k ohřevu teplé vody. Touto cestou dokážete využít veškeré možné teplo a topíte skutečně efektivně.

A jak může být vůbec účinnost kotle větší než 100 %? Výrobci zpravidla uvádějí hodnoty, o kolik je účinnost daného kotle vyšší, než kdybyste stoprocentně zpracovali energii samotného plynu.

Jak topit kondenzačním kotlem

Stejně jako při výběru jiných tepelných zdrojů i zde musíte nejprve poznat svůj dům. Přesněji řečeno, jeho tepelné ztráty. Na základě toho vám pak specialisté dokážou vybrat takový kotel, který bude disponovat optimálním výkonem.

Druhým aspektem, který budete muset sledovat, je teplota vody z otopného systému. Jak již bylo řečeno, ta má v kotli při procesu kondenzace stěžejní postavení. Obecně by neměla být překročena hodnota 45 °C. Mnohdy se udává dokonce 40 °C, vždy však záleží na teplotním systému.

Důvod je prostý – při překročení této teploty nedochází ke kondenzaci, a tím pádem ani k možnému využití dodatečného výkonu. Současně však závisí také na teplotě samotných spalin. Ta se nejčastěji pohybuje v rozmezí 40 až 90 °C.

Důležitá je otopná soustava

Abyste potenciál kondenzačního kotle využili skutečně naplno, potřebujete také optimální otopnou soustavu. Platí zde prosté pravidlo – čím nižší teplota v soustavě, tím vyšší účinnost kondenzačního kotle. I proto se často k tomuto zdroji vytápění doporučuje zejména podlahové, případně stropní topení, které dokáže přinést ideální hodnoty.

Starší radiátory, zejména ty litinové, se budou dlouho zahřívat, což vám na efektivitě zrovna nepřidá. Vedle samotného kotle si tedy dejte záležet i na výběru v této oblasti.

Jak správně nastavit kondenzační kotel

Pro dovršení optimálního nastavení vás bude zajímat také tzv. ekvitermní regulace. Jejím prostřednictvím dokáže kondenzační kotel vyrovnávat jednotlivé teploty tak, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání tepla.

Kotel na základě optimálně nastavené ekvitermní křivky a venkovního čidla (usazeného na severní zdi objektu) reguluje teplotu otopné vody a doby vytápění. Jinými slovy se teplota v domě bude regulovat na základě teploty venku. Díky ekvitermní regulaci, kterou již dnes disponuje většina kondenzačních kotlů, vytěžíte z tohoto zařízení maximum.

A náklady? Záleží i na dodavateli

Nyní už víte, jak správně topit kondenzačním kotlem, ale trápí vás vývoj cen plynu? Základ tkví ve výběru spolehlivého dodavatele energií. Spočítejte si úsporu, kterou vám při přechodu k SPP můžeme přinést, a třeba vám začne dávat vytápění plynovým kotlem smysl.