SPP diverzifikuje své nákupní portfolio s cílem zvýšit bezpečnost dodávek zemního plynu

SPP diverzifikuje své nákupní portfolio s cílem zvýšit bezpečnost dodávek zemního plynu

Zabezpečení dodávek energií pro všechny naše zákazníky, od velkých průmyslových odběratelů až po domácnosti, je pro SPP absolutní prioritou a aktuální situaci věnujeme všechnu svoji pozornost.

Zabezpečení dodávek energií pro všechny naše zákazníky, od velkých průmyslových odběratelů až po domácnosti, je pro SPP absolutní prioritou a aktuální situaci věnujeme všechnu svoji pozornost. Obdrželi jsme na základě informací od společnosti Gazprom Export, že dodávky plynu v rámci našeho kontraktu budou nižší přibližně o polovinu.

Uvedené krácení nemám žádný vliv na naše zákazníky. SPP se uzavřením diverzifikačního kontraktu a dalšími plánovanými dodávkami LNG v průběhu roku podařilo v krátkém čase výrazně přispět k diverzifikaci zdrojů a zvýšení bezpečnosti dodávek plynu. Uzavření předmětných smluv, prostřednictvím kterých jsme schopni pokrýt přibližně 65 % spotřeby našich zákazníků, je spolu s aktuálním vtláčením plynu do zásobníků, projevem zodpovědnosti a spolehlivosti SPP při řešení aktuálních výzev na trhu s energiemi.