Solární panely: Proč začínají být tak populární a jak vlastně fungují?

Solární panely: Proč začínají být tak populární a jak vlastně fungují?

Energetická nezávislost zní nádherně. I když zatím neexistuje žádné zařízení, které by pokrylo 100 % vaší spotřeby, alespoň pár šikovných vychytávek se přece jenom najde. A solární panely mezi ně rozhodně patří. V tomto článku se podíváme, jak solární panely fungují, jaká je dotace a kdy o nich vůbec uvažovat.

Na začátek je třeba uvést na pravou míru, že solární panely a fotovoltaika nejsou tak úplně synonyma. Přestože bývají často zaměňovány, určitý rozdíl mezi nimi najdete. Fotovoltaické panely využívají tepelnou energii, aby mohly vyrábět elektřinu, kdežto solární panely přeměňují sluneční záření na teplo.

Jelikož se jedná o 2 odlišné technologie, můžete je na svém domě bez starostí využívat současně. Teď už ale k solárům.

Jak funguje solární panel – dopodrobna

Abychom dokázali pochopit, proč je potenciál solárních panelů tak vysoký, podíváme se na jejich fungování ještě o něco blíž. Nejčastěji se setkáte se solárními panely na ohřev vody. Jinak se jim říká solární kolektory.

Princip jejich fungování krok za krokem:

1. Absorpce slunečního záření: Kolektor se skládá z měděných trubek, které pokrývá tzv. selektivní povlak. Ten je navržen tak, aby co nejlépe absorboval sluneční záření a minimalizoval tepelné ztráty. Sluneční záření pak proniká do kolektoru a absorbuje se povrchem absorpčního materiálu.

2. Přenos tepla na médium: Po absorpci slunečního záření se teplo přenáší na teplonosné médium. Obvykle protéká trubicemi nebo kanálky uvnitř kolektoru. Nejčastěji pomocí vody nebo směsi vody s ethylenglykolem. Teplo se pak může převádět díky tepelné vodivosti materiálu, který tvoří stěny trubic či kanálků.

3. Oběh teplonosného média: Teplonosné médium, které v sobě má získané teplo, následně cirkuluje z kolektoru do zásobníku. To se nejčastěji děje pomocí čerpadla, které vytváří proudění. Během této cirkulace se teplo přenáší na vodu v zásobníku.

4. Skladování a využití teplé vody: Teplá voda je následně uložena v zásobníku. Zde se izoluje, aby docházelo k minimálním ztrátám tepla.  Teplou vodu pak můžete začít využívat pro různé účely.

Mějte na paměti, že efektivita solárních panelů na ohřev vody závisí na různých faktorech, včetně intenzity slunečního záření, úhlu dopadu slunečního světla, teploty okolí a správného rozmístění kolektorů.

Proč se vyplatí solární panely pořídit

Důvodů, proč po solárních panelech sáhnout, může být hned několik. Mezi ty nejčastější patří:

● Určitá nezávislost na energiích: Díky přísunu slunečního záření máte k dispozici takový svůj vlastní zdroj energie. Samozřejmě pouze do určité míry.

● Úspora: Energie ze slunce je zdarma, tudíž za její čerpání nemusíte nic platit. Ovšem je potřeba myslet na vstupní investici.

● Ekologie: Jelikož jde o obnovitelný zdroj energie, dokážete přispět k ochraně životního prostředí.

● Čerpání dotací: Na pořízení solárních panelů nebudete sami. Od státu na to můžete získat dotaci. O tom ale za chvilku.

● Ohřev teplé vody bez pouštění topného systému.

● Relativně bezúdržbový provoz.

 

Tyto faktory vás mohou o nákupu technologie přesvědčit. Ale zásadní bude samozřejmě investice a návratnost solárních panelů. Tak pojďme dál!

Návratnost solárních panelů

Na rozdíl od fotovoltaiky nemůžete solární panely využívat k prodeji energie do sítě. Jde čistě o vaši spotřebu. To však nemusí být vůbec na škodu. Na druhou stranu vám totiž odpadnou administrativní problémy s připojením do sítě.

Doba návratnosti solárních panelů se udává už od 5 let, pokud připočtete dotaci z programu Nová zelená úsporám. Vedle dotace se ale návratnost mění dle:

- velikosti solárního systému

- úhlu sklonu

- lokalitě

- intenzitě slunečního svitu

 

Pro lepší představu však uvažujme následující orientační příklad:

1. Máme 4člennou rodinu, která spotřebuje 200 litrů vody denně.

2. Za rok by taková domácnost na ohřev vody ze sítě potřebovala cca 4,8 MWh.

3. Cenu za kWh uvažujme 8 Kč.

4. V takovém případě by za rok rodina zaplatila za elektrický ohřev cca 39 000 Kč.

5. Základní systém za 140 000 Kč vám dokáže vyrobit zhruba 2,5 MWh, což přináší úsporu asi 20 000 Kč.

6. Návratnost solárních panelů by tudíž činila cca 7 let.

Tyto modelové příklady je vždy nutné brát s velkou rezervou. Cena energií se mění, stejně jako ceny systémů. Zároveň se účinnost různí na základě solárního pokrytí, které se může lišit až o 15 %. I přesto se však jedná o zajímavý pohled na ekonomickou stránku solárních panelů.

Dotace na solární panely

V předchozím případě uvažujeme cenu systému s dotací na solární panely. O tu si domácnosti mohou zažádat v programu Nová zelená úsporám. V současné době jde až o 90 000 Kč.

Právě dotace dokáže rozpočtu citelně ulevit a návratnost se snižuje. Nezapomeňte, že elektrický bojler je jeden z největších žroutů energie ve vašem domě. Solární ohřev vody proto nabízí zajímavou alternativu, jak celkově snížit výdaje na provoz. Vždy je však nutné počítat s prvotní investicí. Ta se odvíjí především od velikosti solárního systému.

Závěrem

Pokud pro vás pořízení alternativních zdrojů energie není možné, neznamená to, že nedokážete na platbách ušetřit. U plynu i elektřiny totiž můžete pro nižší částky udělat velmi jednoduchý krok – přejít k jinému dodavateli energií. Za jednoduché srovnání nic nedáte a minimálně budete mít jasno, že jste pro rodinný rozpočet udělali vše, co bylo ve vašich silách.