Rekuperace tepla: Co to je, principy a výhody

Rekuperace tepla: Co to je, principy a výhody

Rekuperace tepla se v oblasti vytápění a větrání domů stále více prosazuje. Jednoduše jde o účinné využití tepla z odpadního vzduchu, které přináší řadu výhod jak pro domácnosti, tak životní prostředí. Pojďme se na tento fenomén podívat do detailu.

Hledání alternativních cest na optimalizaci energií je mezi domácnostmi čím dál více důležité. Právě rekuperace přináší zajímavý způsob, jak využívat energii s maximální účinností. Má i pro vaši domácnost rekuperace význam?

Co je to rekuperace? 

Rekuperace tepla představuje systém, který zajišťuje obnovu a využití tepla z odváděného vzduchu, například z koupelen, kuchyní či dalších prostor s vyšší vlhkostí. Čerstvý vzduch se zde ohřívá pomocí tepla z odpadního vzduchu, a to ještě před jeho prouděním do místnosti. Díky tomu dochází k úspoře energie, kterou potřebujete k vytápění. Výhodou je, že zároveň minimalizujete tepelnou ztrátu.

Základním stavebním kamenem tohoto systému je tzv. rekuperační jednotka. Ta bývá umístěna na vhodném místě v domě a je propojena s ventilačním systémem. 

Jak funguje rekuperace?

Vzduch, který vychází z domu, opět přichází vedlejším proudem do rekuperační jednotky, kde se jeho teplo mísí do čerstvého přiváděného vzduchu. 

Díky výměně tepla dochází k ohřívání vzduchu, což v zimním období přináší úsporu energie na vytápění. V létě pak lze provést opačný proces a rekuperace tepla zajišťuje předchlazení vzduchu před jeho prouděním do domu. Tento princip využívají například průmyslové haly.

Jak je to doopravdy s účinností

Rekuperační jednotka nikdy nebude dosahovat účinnosti 100 %. Přestože jde o krásnou představu, je to technicky nereálné. Ve skutečnosti z rekuperace dostanete účinnost mezi 30 a 90 %. To se může lišit v závislosti na různých proměnných, například:

  • typ systému rekuperace, 
  • jeho velikost, 
  • úroveň izolace budovy 
  • a použitá technologie.

Přesnou kalkulaci vám dá dohromady specializovaná firma. 

Rekuperace – ano, nebo ne?

Rekuperace tepla přináší nesporné výhody. Kromě úspory energie a snížení nákladů na vytápění nabízí i zlepšení kvality vzduchu uvnitř vašeho domu. Díky speciální filtraci se většina prachu, pylu a nečistot z venkovního vzduchu může poroučet. (Ano, koukáme na vás, alergici.)

Tento novodobý systém ale umožňuje také kontrolované větrání a minimalizuje ztráty tepla, které by otevřenými okny putovalo z objektu pryč. Není se tak čemu divit, že rekuperaci najdete zejména uvnitř energeticky úsporných domů.

Co by vás mohlo odradit

Jako každý zdroj má i rekuperace pár nevýhod, kterým byste měli při průzkumu možností věnovat pozornost. Kolik stojí rekuperace a proč ji naopak přehlížet?

1. Vysoké náklady na instalaci: První krok, který vás může odradit. Ačkoliv se ceny vyvíjejí příznivějším směrem, zatím to pro běžný domek nebude méně než 100 tisíc Kč za kompletní systém. 

2. Údržba: Po instalaci nemůžete dát nohy nahoru. Rekuperační systémy vyžadují pravidelnou údržbu, aby byly skutečně účinné a bezpečné. Musíte čistit filtry, výměníky tepla a další součástky. Nejde o náročnou činnost, ale pro co nejvyšší míru účinnosti je to žádoucí.

3. Omezená účinnost: Ta se může lišit v závislosti na konkrétních podmínkách. Například při vysokých teplotách odpadního tepla nebo při nedostatku vhodných tepelných nosičů může být rekuperace tepla méně efektivní. 

4. Omezená využitelnost: Je třeba si uvědomit, že veškeré teplo nelze rekuperovat. Někdy může být obtížné nebo nemožné efektivně využít odpadní teplo kvůli specifickým vlastnostem procesu.

Obecně lze říci, že rekuperace tepla dává největší smysl v nízkoenergetických a pasivních domech. 

Dotace na rekuperaci

Jelikož jde o jeden z alternativních zdrojů, který snižuje energetickou náročnost domu, můžete na něj od státu získat dotaci. A to ve známém programu Nová zelená úsporám. Výhodou je, že o ni můžete zažádat jak v rámci novostavby, tak již stojícího domu. To, že zrovna nestavíte, tak rozhodně není překážkou. 

Pro čerpání dotace je dobré sledovat nejnovější podmínky. Aktuálně to však může být až 50 % způsobilých výdajů.

V dnešní době je rekuperace tepla zajímavým doplňkem nejedné novostavby (ačkoliv stáří domu nehraje roli). Pokud stojíte před rozhodnutím o jejím pořízení, určitě si nechte nejprve provést kalkulaci od specialistů. Každý dům má trochu jiné podmínky pro její instalaci. 

A jakmile budete mít rozhodnuto, nechte se inspirovat našimi dalšími tipy z blogu