Pasivní dům: Optimální volba pro úsporu energií

Pasivní dům: Optimální volba pro úsporu energií

Pasivní dům se stává stále populárnější volbou pro domácnosti, které se zabývají optimalizací energií. Co vlastně takový dům představuje a jak se liší od nízkoenergetického domu? Jaké jsou jeho výhody a nevýhody? A je možné získat na pasivní dům dotace? Pojďme se podívat na ta nejpalčivější témata.

Pokud se byť jen trochu zajímáte o svět energií, na pasivní dům už jste určitě narazili. A přestože to není horká novinka, je mu věnováno čím dál více prostoru. Nízkoenergetické a pasivní domy jsou zkrátka v kurzu. Ale proč?


Co je pasivní dům? 

Pasivní dům je stavba navržená tak, aby minimalizovala tepelné ztráty a maximalizovala energetickou efektivitu. Díky své konstrukci a izolaci minimalizuje průnik tepla z venkovního prostředí dovnitř a naopak. 
Tento typ domu navíc využívá větrání s rekuperací tepla, kdy se teplo z větracího vzduchu předehřívá pomocí tepla z odváděného vzduchu. Tím se minimalizuje potřeba vytápění a zajišťuje se stálý a zdravý vnitřní klimatizovaný prostor. 

Pasivní vs. nízkoenergetický dům

Často se zaměňují a jsou předmětem porovnávání. Tak jaký je vůbec rozdíl?
Pasivní dům se odlišuje od nízkoenergetického domu zejména v energetické náročnosti. Zatímco nízkoenergetický dům splňuje přísnější energetické normy než běžné domy, pasivní dům dosahuje ještě nižších hodnot energetických ztrát. To znamená, že pasivní dům je mnohem účinnější v minimalizaci tepelných ztrát a využívá tak méně energie na vytápění. 

Pasivní dům přináší hned několik zřejmých výhod:
1. Úspora energie a snížení nákladů na vytápění. Asi nejdůležitější vlastnost tohoto domu. Díky vysoké účinnosti izolace a větrání s rekuperací tepla se tepelné ztráty minimalizují. Vy tak dokážete výrazně snížit svoji spotřebu. 
2. Vyšší komfort bydlení. A to na základě stabilního vnitřního prostředí bez rychlých teplotních změn. 
3. Ochrana životního prostředí – snížením emisí skleníkových plynů a uhlíkové stopy. Pasivní dům tak představuje ekologičtější a udržitelnou volbu pro přírodu a svět kolem nás.


Zdravé klima uvnitř vašeho domu je skvělou investicí do budoucnosti. 

Pasivní dům – nevýhody

I když pasivní dům přináší spoustu výhod, před jeho stavbou je potřeba prozkoumat také druhou stranu mince.
1. Jednou z největších nevýhod je vyšší počáteční investice v porovnání s běžnými domy. Vyšší náklady jsou způsobeny zejména potřebou kvalitní izolace, speciálních oken a dalších technologií, které zajišťují vysokou energetickou efektivitu. Dlouhodobě se tyto náklady ale mohou vyrovnat díky nižším provozním nákladům na vytápění a energie.
2. Složitější konstrukce. Navrhování a stavba pasivních domů vyžaduje pečlivé plánování a odborné znalosti, aby se zajistila vysoká energetická účinnost. To může znamenat složitější konstrukci a náročnější proces stavby.
3. Potřeba kontroly větrání. Vzhledem k vysoké izolaci může pasivní dům vyžadovat řízené větrání a odvod vzduchu, aby se udržela patřičná kvalita a zároveň se zabránilo přemíře vlhkosti.
4. Omezená flexibilita. Kvůli pečlivému návrhu a konstrukci je často obtížné provádět rozsáhlé změny nebo přestavby. To může znamenat určité omezení při prodeji domu.
Z dlouhodobého hlediska by se vám stavba pasivního domu měla vyplatit. Obzvlášť pokud vedle nákladů myslíte také na životní prostředí.

Pasivní dům – tepelná ztráta 

Důvod, proč se jedná o zajímavé stavební řešení, je prostý – tepelná ztráta. Pasivní dům ji oproti konvenčním domům snižuje zásadním způsobem. Není nic neobvyklého, že ji dokážete stáhnout třeba i na 3 kW. 


 
Přesné měření závisí na několika faktorech, včetně kvality izolace, průniku chladu okny a dveřmi, tepelných mostech a dalších konstrukčních prvcích. Je ale nutné poznamenat, že teplotní ztráta u pasivních domů není nulová. Jedná se pouze o výrazné snížení, které umožňuje minimalizovat energetickou spotřebu pro vytápění a chlazení celého objektu.

Jak je to v pasivním domě s vytápěním

Vytápění v pasivním domě se liší od konvenčních domů tím, že je velmi efektivní a energeticky šetrné. Dům je navržen s důrazem na vynikající izolaci a vzduchotěsnost, což minimalizuje únik tepla. To znamená, že v pasivním domě je potřeba mnohem méně energie na vytápění, než je běžné

Dům využívá jako hlavní zdroj tepla solární zisky. Má kvalitní izolaci a velká, dobře orientovaná okna, která umožňují přirozený přísun slunečního tepla do interiéru. Často navíc bývá vybaven systémem rekuperace tepla, který zajišťuje obnovu tepla z odpadního vzduchu. Díky těmto faktorům lze dosáhnout v pasivním domě vysoké úrovně komfortu při minimálních nákladech na vytápění.

Jaká je dotace na pasivní dům v roce 2023

Důležitý aspekt, který je třeba zohlednit, jsou dotace na pasivní dům. V některých zemích a regionech jsou k dispozici různé formy finanční podpory. Dotace mohou značně snížit náklady na výstavbu a motivovat domácnosti k volbě energeticky efektivního bydlení.


 
V Česku můžete od státu získat finanční podporu prostřednictvím programu Nová zelená úsporám. U rodinného domu s opravdu nízkou energetickou náročností je to aktuálně 200, 300 nebo 500 tisíc Kč dle energetické úrovně. Výše dotace na novostavbu závisí z velké části na tom, zda využíváte energii z obnovitelných zdrojů.
V současném světě, kde je otázka optimalizace energií a ochrany životního prostředí stále důležitější, se pasivní dům stává zajímavou alternativou. Snižuje energetickou závislost i náklady na vytápění a přináší ekologické výhody. Pokud zrovna stojíte před důležitým životním rozhodnutím ohledně výstavby, určitě pasivní dům promítněte do svých možností.