Domácí větrná elektrárna: Odvaje starosti s energiemi, nebo nikoliv?

Domácí větrná elektrárna: Odvaje starosti s energiemi, nebo nikoliv?

Alternativní zdroje energií otřásají základy energetického mixu. Větrné elektrárny do nich rozhodně patří, ačkoliv zrovna v Česku bychom to „na první dobrou“ asi neřekli. Pojďme se podívat, jak vám tento zdroj může pomoci.

Domácí větrné elektrárny nejsou zdrojem energie, na který by člověk narážel na každém kroku. Stále spíše zůstávají ve stínu solárních panelů. Česko bylo dlouho považováno za solární velmoc. Na tomto trhu se po úpravě dotací lehce ochladilo, ale to nic nemění na obrovském boomu, který opět začíná nabírat na síle.

A přitom právě větrná elektrárna může na mnoha místech dávat větší smysl. Zapomeňte na obří stožáry, u rodinných domů nebo chalup je to celé jinak. Atraktivita větrných turbín coby doplňkového zdroje stoupá

Jak funguje domácí větrná elektrárna 

Trocha teorie na začátek. Není třeba popisovat všechny fyzikální jevy, které se při využití větrné energie odehrávají. Ale vyplatí se znát, jakým způsobem tady vlastně dochází k výrobě elektřiny. Opravdu nejde o nic složitého:

  1. V hlavní roli je vítr – pohání rotor uvnitř elektrárny.
  2. Rotor přes převodovku pohání generátor, čímž vzniká elektrický proud.
  3. To je celé.

Jednoduchý mechanický princip, který je lidstvu znám už pěknou řádku let. Pokud jste nadšenci do technologií, více vás asi bude zajímat fotovoltaická elektrárna. 


Typy domácích elektráren

Na cestě k moři jste asi někdy projížděli malebnou alpskou krajinou, kde se sem tam nějaká ta turbína objevila. Větrná domácí elektrárna je jenom malým bratrem takového kolosu. To ale neznamená, že je její výkon zanedbatelný. 

Nečekejte oficiální rozdělení, kategorie se napříč světem trochu míchají. Nejčastěji však narazíte na 2 obecné typy větrných elektráren. Domácí dělíme na:

  • malé elektrárny  
  • mikrozdroje 

Jako mikrozdroje se nejčastěji označují takové elektrárny, jejichž výkon nepřesahuje 2,5 kWh. Jedná se o malá zařízení s rotorem o průměru maximálně 3 metry, která na první pohled ani tolik nezasahují do podoby domu. Malá domácí elektrárna pak představuje zdroj o výkonu kolem 50–60 kW. 

Kolik to stojí?

Turbíny menších velikostí už dnes začínají na 10 000 Kč. A nejsou to žádní otloukánci. Pokud to však s větrnou energií myslíte vážněji, počítejte spíše se středními desítkami tisíc. Výjimkou nejsou ani mikroelektrárny kolem 100 000 Kč. U těch největších zdrojů už jde řádově o stovky tisíc. 

Kolik vyrobí větrná elektrárna pro rodinný dům?

Vždy záleží na místě, kde hodláte elektrárnu provozovat. Běžné mikroelektrárny vám vyrobí přibližně 500 kWh. Větší modely ale dosahují i 2 000 kWh. Musíte vzít v potaz průměr rotoru. Větrná elektrárna na chatu bude potřebovat nižší výkon než rodinný dům se zahradou. Víkendové dobití na venkově vám tudíž může dopřát už i elektrárna za nižší částky. V místech, kam elektrická síť nedosáhne, tak máte o soběstačnost postaráno.

Větrná elektrárna – výhody a nevýhody

Výhody domácích větrných elektráren jsou zřejmé. Díky instalaci vlastní elektrárny můžete snížit svou závislost na elektrické síti a zároveň náklady na elektřinu. Zejména tam, kde není síť dostupná, se jedná se o oblíbený zdroj energie. Často jde například o samostatně stojící zahrady, chaty nebo aleje. Větrný zdroj bude skvělou alternativou místo čerpadla, které byste potřebovali k zalévání sadu.

Čím dál tím důležitější výhodou je také produkce čisté energie. Větrné elektrárny neprodukují emise skleníkových plynů, což je velmi přínosné pro životní prostředí. A v porovnání s fotovoltaickou elektrárnou se nabízí ještě jedna výhoda – domácí větrná elektrárna může vyrábět elektřinu i v noci

Stejně jako u FVE panelů si ale musíte dát pozor na podmínky ve vašem podnebí. U fotovoltaiky vás bude zajímat solární mapa, kdežto u větrné elektrárny mapa větrná. Pokud plánujete elektrárnu na horách, bude to přece jenom efektivnější řešení než v nížinách. Prostorná lokalita bez překážek bude pro výstavbu tím nejhlavnějším – pozor na blízko stojící stavby, které mohou větru bránit.

Jednou z nevýhod je nepochybně hluk. Rotující lopatky větrné turbíny jsou někdy hlučné, což může být obtěžující pro vás i vaše sousedy. Je tedy důležité brát v potaz okolní prostředí a umístit větrnou elektrárnu co nejdál od obytných prostor. Zároveň musíte počítat s možností, že turbína nebude zrovna designovým doplňkem a bude narušovat estetiku domu. 

Problémem může být také vstupní investice. Přestože některá zařízení mají návratnost jen pár let, ta kvalitnější stále vyžadují jednorázovou investici vyššího rázu. 
Potřebuje domácí větrná elektrárna povolení shora?
Stavba malé větrné elektrárny se řídí platným stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. Nemusíte se však bát složitých zkratek a formálních postupů: Není nutné žádat o rozhodnutí o umístění stavby.

Postup při stavbě malé větrné elektrárny je podobný jako u jiných staveb:

  1. Nejprve musíte připravit projektovou dokumentaci, která obsahuje všechny potřebné informace pro územní řízení. 
  2. Následně požádáte stavební úřad o vydání územního rozhodnutí a případně také o stavební povolení. 
  3. Stavební úřad si může vyžádat dodatečné dokumenty, například hlukovou studii a další. 

Příliš zdlouhavé? Pak existuje ještě jednodušší postup. Můžete požádat o stavební povolení pro dočasnou stavbu. Je však třeba mít na paměti, že výstavba malé větrné elektrárny může vyžadovat i vybudování elektrického vedení a zřízení ochranných pásem. Je proto vždy lepší předem zajistit si souhlas vlastníků dané nemovitosti či pozemku.

V případě, že plánujete provozovat elektrárnu o výkonu do 10 kW pouze pro vlastní spotřebu, nemusíte se starat o žádné další formality. Pokud byste však chtěli připojit větrnou elektrárnu k elektrické síti nebo ji provozovat paralelně, budete potřebovat souhlas od distributora.

Jako doplňkový zdroj? Skvělé!

Domácí větrné elektrárny představují zajímavou alternativu k tradičním zdrojům energie a mohou poskytnout rodinným domům a chatám energetickou nezávislost. Je však důležité si uvědomit všechny aspekty, které s touto technologií souvisejí, a vše zvážit pro konkrétní situaci.

Na trhu dnes operuje sice méně instalačních firem než třeba u zmiňovaných solárů, nicméně specialisté z daného oboru by vám měli poskytnout vždy vše potřebné.