Nový energetický zákon: Představujeme komunitní sdílení i nové povinnosti dodavatelů

Nový energetický zákon: Představujeme komunitní sdílení i nové povinnosti dodavatelů

Koncem loňského roku byla schválena dlouho očekávaná novela energetického zákona je tady. Platí od začátku letošního roku a přináší spoustu novinek pro spotřebitele. Co se mění a jaký vliv má nový energetický zákon na povinnosti vašeho dodavatele? To nejdůležitější shrneme v našem článku. 

 

Sdílení elektřiny jako největší novinka 

Komunitní energetika je největší změnou, kterou přináší nový energetický zákon. Novela je známá také pod názvem Lex OZE II. Díky ní budou od července 2024 vznikat energetická společenství, ve kterých například obec bude moct vyrábět elektřinu, kterou pak rozdělí mezi školu, obecní úřad, nebo další budovy. 

Pro jednotlivce bude existovat podobná možnost – například někdo, kdo má na střeše chaty fotovoltaické panely, si bude moct elektřinu dodávat i do svého bytu ve městě. Komunitní energetika ale není to jediné, co se s novelou mění. 

O prodloužení smlouvy dostanete informaci včas

Automatické prodloužení smlouvy má své výhody – nemusíte se bát, že na něco zapomenete a zůstanete bez elektrické energie. Vaše smlouva se po uplynutí stanovené doby obnoví, aniž byste museli cokoliv udělat. 

Má to ale i odvrácenou stranu – prodloužení smlouvy doteď dodavatelé energií nijak nepřipomínali, a tak vás zničehonic mohla překvapit třeba vyšší cena. Nový energetický zákon má řešení – dodavatel vám nově musí nejméně 30 dnů před datem prodloužení smlouvy oznámit cenu za dodávku a dobu, na kterou se smlouva prodlužuje. Měl by také připojit obchodní podmínky. 

Pokud dodavatel tuto povinnost nesplní a neinformuje vás, na jakou dobu vám smlouvu prodloužil, bere se automaticky jako smlouva na dobu neurčitou – to znamená, že odstoupení od smlouvy dle energetického zákona je mnohem jednodušší. Smlouvu na dobu neurčitou můžete bez udání důvodu a jakýchkoliv sankcí ukončit, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Termíny pro vyúčtování určuje zákon

Dosud termíny pro vystavení vyúčtování stanovovala vyhláška – nově tuto problematiku řeší přímo energetický zákon. Říká, že délka zúčtovacího období nesmí přesáhnout 14 kalendářních měsíců a dodavatel také musí nově vyúčtování vystavit rychleji – nejpozději do 15 dnů od obdržení potřebných údajů od zákazníka. 

Spotové ceny se teď jmenují dynamické

V novele najdeme také nový pojem – takzvané dynamické určení ceny. Není to ale novinka jako taková, tyto ceny se běžně označují jako „spotové“. Nově tyto smlouvy, ve kterých se cena určuje podle aktuální ceny elektřiny na burze, upravuje přímo zákon. 

Aby smlouva s dynamickým určením ceny byla účinná, je potřeba na odběrné místo zavést průběhové měření elektřiny. Poskytuje totiž detailní informace o spotřebě i o tom, jak se mění během dne, týdne nebo měsíce. Spotřebitel má podle zákona právo smlouvu s dynamickým určením ceny kdykoli vypovědět – výpovědní lhůta je jen jeden měsíc. 

Zranitelný zákazník má zvláštní práva

Dalším novým pojmem v energetickém zákoně je zranitelný zákazník. V praxi jde o člověka s takovým zdravotním omezením, kvůli kterému je závislý na zařízení, které ke svému provozu neustále potřebuje elektřinu. K takovým zákazníkům má dodavatel zvláštní povinnosti. 

Například pokud má dojít k plánované odstávce, musí dodavatel zranitelného zákazníka písemně upozornit nejméně 15 dní předem. V případě, že zranitelný zákazník neplatí za elektřinu tak, jak by měl, musí ho na to dodavatel upozornit nejpozději 15 dní předtím, než mu ukončí dodávky elektřiny. V těchto případech také dodavatel musí informovat příslušné státní orgány – konkrétně Úřad práce České republiky. 

Se spolehlivým dodavatelem se není čeho bát

Novinky v energetickém zákoně mají za cíl jednak pomoct sdílení elektrické energie, ale také posílit ochranu spotřebitelů. Pokud máte spolehlivého dodavatele, není co řešit – vše bude plnit tak, jak nařizuje energetický zákon. Odstoupení od smlouvy ani změna dodavatele nejsou žádná věda. Je to dobré řešení, zejména pokud se svým dodavatelem nejste spokojení nebo chcete ušetřit. 

Využijte naši online kalkulačku a zjistěte, jakou úsporu vám můžeme v SPP nabídnout. Rádi pro vás také připravíme nezávaznou kalkulaci a porovnání ceny s pěti největšími dodavateli v Česku.