Ukončení smlouvy s dodavatelem energií - proces a následné kroky

Ukončení smlouvy s dodavatelem energií - proces a následné kroky

Ukončit smlouvu s dodavatelem energií je vaše plné právo. Než však začnete konat, pořádně si prostudujte smlouvu, abyste se vyvarovali chyb a nemuseli platit například smluvní pokuty. Jinak se ale změny nemusíte obávat. Pokud se budete držet následujících rad, celý proces proběhne snadno a rychle.

Prostudujte si vaši smlouvu

Ověřte si, s kterým dodavatelem máte uzavřenou aktuální smlouvu, a zjistěte si, do kdy je platná. Potvrdit si to můžete i na infolince současného dodavatele nebo o to požádat korespondenčně, ať už písemně nebo mailem. Jsou však dodavatelé, kteří vám tuto informaci nebudou chtít sdělit. Pomoci vám v takovém případě může váš nově vybraný dodavatel energie, například SPP vše vyřídí za vás.

Ve výpovědi pak nezapomeňte uvést, jakou smlouvu vypovídáte (na formuláři najdete číslo smlouvy), zda se jedná o plyn nebo elektřinu – identifikaci místa podle EIC nebo EAN kódu najdete v posledním vyúčtování anebo smlouvě. Doplňte podpis a datum a vše odešlete na adresu stávajícího dodavatele.

Přechod k jinému dodavateli energií

1. Připravte si vaši smlouvu a poslední vyúčtování energií

Nový dodavatel bude potřebovat znát charakteristiku odběrného místa, aby vám připravil cenovou nabídku. Na základě současné smlouvy (výpovědních podmínek) vám doporučí ideální okamžik výpovědi smlouvy.

2. Kontaktujte nového dodavatele energií
Nechte si vypracovat cenovou nabídku, porovnání ceny za elektřinu nebo plyn, zkonzultujte ideální strategii přechodu (okamžik výpovědi smlouvy).

3. Přechod nechte na novém dodavateli energií
Na základě plné moci zařídíme kompletně celý přechod (včetně výpovědi) za vás.

Ukončení / přepis odběru energií z důvodu stěhování

Pokud se stěhujete, doložte to svému dodavateli (například ukončením nájemní smlouvy, změnou trvalého bydliště, ...) - v takovém případě můžete smlouvu ukončit dohodou, a vyhnout se tak sankcím.

Můžete využít také variantu přepisu energií na nového obyvatele domu nebo bytu. Nový pan domácí navíc bude rád, že nedojde k demontáži elektroměru nebo plynoměru, a může plynule navázat na odběr energií. Případnou změnu dodavatele elektřiny nebo plynu si pak může vyřešit individuálně. Formulář pro přepis energií naleznete na webu dodavatele energií (případně si jej vyžádejte). V době předání si s novým domácím odsouhlaste stavy na elektroměru nebo plynoměru a zapište konečný stav.

Trvalé ukončení odběru energií (energii už nechcete odebírat)

1. Zjistěte, jaký máte typ smlouvy (na dobu určitou / neurčitou)
Ve smlouvě by měly být uvedeny případné sankce za předčasnou výpověď smlouvy.

2. Zvolte ideální okamžik ukončení smlouvy
Naplánujte doručení výpovědi svému dodavateli tak, abyste se vyhnuli případným sankcím.

3. Sestavte výpověď a zašlete ji na adresu svého dodavatele energií
Ve výpovědi uveďte, jakou smlouvu vypovídáte (číslo smlouvy), jaký typ energií (plyn/elektřina), identifikační číslo EIC nebo EAN, datum a váš podpis.

Možnosti ukončení smlouvy

Smlouvu na dobu neurčitou můžete vypovědět kdykoliv, počítejte s výpovědní lhůtou tři měsíce. Pokud máte smlouvu na dobu určitou, někdy se vyplatí počkat, až vyprší. Nejméně 30 dnů před tím ale dejte dodavateli na vědomí (písemně), že nebudete pokračovat. Pokud to neuděláte, může se stát, že vaše smlouva bude automaticky prodloužena (prolongována), a můžete být dokonce převedena do méně výhodného tarifu.  V případě, že chcete ukončit smlouvu na dobu určitou v době jejího průběhu, pohlídejte si podmínky případných sankcí za předčasné ukončení smlouvy.

Může se stát, že vás váš současný dodavatel po celou dobu s žádnou atraktivní nabídkou neoslovil. Stačilo mu, že spolehlivě platíte. Až ve chvíli, kdy dáte najevo, že chcete odejít, osloví vás s možností výhodnějších podmínek při pokračování v dodávce. A možná budou opravdu výhodné. Nebojte se ani v tomto případě nabídku zkonzultovat se svým novým dodavatelem a zjistěte, zda opravdu neskrývá nějaký háček, jako například délku trvání nebo nastavenou cenu.

Pokud jste naletěli podomním prodejcům energií a mezi dveřmi jim podepsali nevýhodnou smlouvu, můžete od ní odstoupit do 30 dnů od podepsání. Nenechte se zastrašit! Jen pozor, pokud jste už stihli čerpat nějaké služby nebo benefity se smlouvou spojené, lhůta se zkracuje na dva týdny.

Dohodou můžete smlouvu o dodávce energií ukončit, pokud se stěhujete a chcete odběr ukončit. V takovém případě musíte doložit potvrzení, že se opravdu stěhujete. Jinak bude dodavatel postupovat jako v případě klasické výpovědi ze smlouvy včetně výpovědní lhůty.

Starosti s přechodem nechte na novém dodavateli

Pokud je důvodem výpovědi fakt, že odcházíte k jinému dodavateli plynu nebo elektřiny, budete mít vše jednodušší. Nemusíte se o nic starat. Celý proces za vás na základě plné moci provede váš nový dodavatel elektřiny nebo plynu. Dalším krokem je žádost o připojení, kterou již musí provést nový dodavatel energií.