Nová plynová přípojka v 5 krocích

Nová plynová přípojka v 5 krocích

Ekologický, pohodlný a finančně výhodný. Zemní plyn v domácnosti má řadu výhod - je levnější než elektřina a nemusíte řešit vlastní dodávky ani uskladnění paliva. Pokud si dobře zvolíte dodavatele plynu, hluboko do peněženky sahat nebudete, ani když budete plynem topit.

Jak zařídit novou plynovou přípojku

Veškeré náklady spojené s vybudováním nové plynové přípojky jdou za jejím zřizovatelem, tedy za vámi jako za zákazníkem. Tato vstupní investice se vám ale v budoucnu vrátí na levnějších platbách za plyn.

Pokud vás čeká vybudování nové přípojky, držte se následujícího návodu.

 

1. Podejte žádost o připojení plynu a uzavřete smlouvu s distributorem

2. Realizujte projekt nové plynové přípojky

Po uzavření Smlouvy o připojení objednejte u autorizovaného projektanta projekt budoucí plynovodní přípojky. Technické podmínky najdete na webových stránkách. Tento projekt musí být předložen technikovi Regionální správy zemního plynu ke schválení - můžete jej odevzdat vy nebo projektant, pokud jej pověříte.

3. Vyberte vhodného zhotovitele plynové přípojky

Po získání projektové dokumentace a územního souhlasu nebo stavebního povolení si vyberte zhotovitele přípojky. Jakékoliv dotazy s tímto procesem zodpoví technik Regionální správy zemního plynu.

4. Vyzvěte technika k přejímce a vyčkejte na vydání povolení k připojení plynu

Po vybudování přípojky s vámi zhotovitel vyzve technika Regionální správy zemního plynu k její přejímce. Technik zkontroluje přípojku včetně dokumentace (seznam požadované dokumentace můžete získat u něj). Pokud bude všechno v pořádku, vydá povolení k jejímu připojení.

5. Najděte solidního dodavatele plynu a uzavřete s ním smlouvu o dodávce plynu

Na základě Protokolu o předání a převzetí stavby uzavřete s vámi vybraným dodavatelem plynu smlouvu o dodávce (sdružených službách dodávky) plynu a následně požádáte o instalaci plynoměru. Pro hledání vhodného dodavatele využijte:

Dodavatel plynu je důležitá součást spokojenosti zákazníka. V první řadě dodavatel energií určuje finální cenu za spotřebovaný kubík plynu, kterou budete platit, a pečuje o vás po celou dobu trvání smlouvy. U méně solidních dodavatelů plynu se tak můžete potýkat například s méně čestnými praktikami jako je mj. automatické převedení do dražšího tarifu apod. Nekomfortní může být také nepravidelnost vyúčtování a fakturace nebo zhoršená, neodborná komunikace.

Kdo bude vlastníkem plynoměru?

Plynoměr můžete po zahájení odběru odprodat distribučnímu provozovateli. Na podmínkách je potřeba se domluvit, ale vězte, že to nemusí znamenat stoprocentní návratnost vložených nákladů.

Co se ještě vyplatí vědět?

Postupujte krok za krokem a nebojte se na nás obrátit, pokud si nebudete s něčím jisti. A můžeme-li vám něco doporučit, pak určitě využívejte služeb autorizovaných firem a projektantů. Ti svému oboru rozumějí a poradí vám, co bude nejlepší nejen vzhledem k současným možnostem, ale zohlední i trendy blízké budoucnosti. Navíc se tak nevystavujete riziku, že parametry plynové přípojky nebudou dotčeným orgánům vyhovovat.