Přepis elektřiny nebo plynu ve 3 snadných krocích

Přepis elektřiny nebo plynu ve 3 snadných krocích

Stěhujete se do nového bytu nebo domu? Pak nesmíte zapomenout na převod elektřiny (ale i zemního plynu). Pokud dodržíte náš návod, žádných komplikací se bát nemusíte. Žádost o převod odběru elektřiny a plynu je čistě administrativním úkonem – většinou se vše zvládne poměrně rychle, a tak se nemusíte obávat přerušení dodávek.

Přepis energií na nového majitele je zapotřebí hned v několika situacích:

pokud byt přenecháváte jinému nájemníkovi, 

v případě, že se do nového bytu stěhujete vy,

když se stěhujete do své nemovitosti.

Ve všech scénářích budete potřebovat kontaktovat předchozího či budoucího nájemníka, případně majitele bytu. Řada pronajímatelů platby zahrnuje přímo do celkového nájmu – tím je pro vás převod energií vyřešený. To s sebou samozřejmě nese určité pohodlí. Na druhou stranu nemáte pod kontrolou výši záloh ani samotné vyúčtování. Proto si dnes ukážeme, jak přepsat energie, pokud se je chystáte převzít do vlastních rukou. Nebo pokud z bytu odcházíte právě vy.

1. Zorganizujte si přepis energií


Přepis energií na nájemníka (ať už jste to vy, nebo naopak někdo po vás) se neobejde bez spolupráce současného i budoucího nájemníka. Formulář na přepis elektřiny i plynu najdete u každého dodavatele energií na webu (případně si jej vyžádejte). Pohlídejte si stav elektroměru (plynoměru) v době předání bytu nebo domu a přesně zapište konečné číslo. Tento krok je důležitý hlavně pro to, abyste neplatili za energii, kterou jste nespotřebovali. 

2. Vyplňte společně formulář

Na formuláři přepisu si společně odsouhlaste stavy spotřebované energie. Do formuláře uveďte adresu a kontakty na stávajícího zákazníka, aby mohl obdržet konečnou fakturu. Nový zákazník (nájemce, vlastník) vyplní rovněž potřebné údaje. Celý převod plynu či elektřiny pak pro stávajícího zákazníka končí tím, že se odhlásí od odběrného místa. To lze dokonce učinit i na základě plné moci. Co všechno by měla obsahovat, najdete o pár řádku níže.

Ať už jste se rozhodli pokračovat u stejného dodavatele jako předchozí zákazník, nebo se chystáte na změnu, budete potřebovat ještě nájemní smlouvu k bytu. Ta vám poslouží jako ověření, že dané odběrné místo budete skutečně využívat. Pokud řešíte převod energií při koupi bytu, budete zase potřebovat kupní smlouvu.

3. Nový zákazník uzavře smlouvu s dodavatelem energií

Nový odběratel musí podepsat smlouvu s vybraným dodavatelem, aby dodávky elektřiny či plynu pokračovaly bez přerušení. V tuto chvíli nastává vhodný čas pro případnou změnu dodavatele elektřiny nebo plynu, kterého měl předešlý majitel. Nechte si zpracovat srovnání cen elektřiny nebo plynu a vyberte si nejlepší nabídku.

Některá distribuční území nabízejí přepis online, často jste pak ale vázáni nabídkou produktů dominantního dodavatele. Nebývá to tedy tak výhodné, jak se ze začátku zdá. Vše si pořádně prověřte.

Jak přepsat elektřinu nebo plyn, když nemohu zastihnout předchozího nájemníka?


Převod energií na nájemce může být problematický v momentě, kdy není předchozí obyvatel bytu k zastižení. Typicky jde o scénář, kdy se nájemník odstěhoval ještě před vypršením smlouvy a samotný převod elektřiny na nového majitele odběrného místa už neřešil. Co tedy s tím?

V ideálním scénáři se pokuste od dané osoby získat plnou moc, díky které už vám v cestě za podpisem nové smlouvy nebude nic stát. Stejně tak ale může nastat situace, kdy předchozí nájemník nijak nereaguje. Pak budete muset sáhnout alespoň po čestném prohlášení, ve kterém uvedete, že se vám jej i přes opakované výzvy nepodařilo zastihnout. Jakmile vám takové prohlášení dodavatel uzná, můžete začít řešit energie po vlastní ose.

Plná moc – přepis energií (vzor)

Přepis plynu na nového majitele probíhá takřka totožně jako u elektřiny. S plnou mocí však máte možnost vyjednat si novou smlouvu o poznání rychleji. Není třeba sjednávat schůzky s předchozími nájemníky – jednoduše si nechte podepsat dokument a zbytek už zvládnete sami. 

Plná moc na přepis energií by měla obsahovat:

identifikaci zmocnitele (jméno, příjmení, datum narození, adresa),

identifikaci zmocněnce (jméno, příjmení, datum narození, adresa),

rozsah plné moci (zastupování při jednání s poskytovateli energie a dalších služeb, týkajících se podmínek dodávky a uzavírání/ukončování smluv spojených s poskytováním energie a dalších služeb na daném odběrném místě)

případná omezení plné moci,

místo, datum a podpis.

Pokud si s přesným zněním nevíte rady, neváhejte kontaktovat vašeho budoucího dodavatele energie. Plná moc se vám bude hodit také u přepisu energií při koupi bytu. I zde budete potřebovat kontaktní údaje a stav měřidla se souhlasem od předchozího majitele.

Jak dlouho trvá přepis elektřiny?


Ke změně nedojde ihned. Odběrné místo bude v řádu týdnů přepsáno na nového odběratele a bývalý zákazník obdrží poslední vyúčtování. Není třeba okamžitě urgovat nového dodavatele ohledně přepisu – vše se může zpozdit ještě u distributora, který má zákonem dané lhůty ke zpracování. Počítejte, že přepis energií na nájemníka obvykle trvá kolem jednoho měsíce.

Přepis elektřiny při úmrtí

Zdědili jste právě nemovitost, na kterou je vázána smlouva na dodávku energie? Pak bude třeba nejprve rozhodnout, co s daným bytem či domem zamýšlíte. Může jít o:

pronájem novému nájemníkovi,

prodej nemovitosti,

vaše nastěhování,

prozatimní ponechání v původním stavu,

U posledního bodu vás bude nejspíš zajímat výpověď smlouvy na dodávku energie. Zde se budete muset ozvat dodavateli energie s tím, že původní zákazník zemřel. K tomu je nutné mít jednak plnou moc, jednak úmrtní list jako důkaz, že opravdu došlo k úmrtí.

Pronájem, prodej i vaše nastěhování bude vyžadovat převod plynu na nového majitele tak, jak jsme si vysvětlili výše. Celý proces probíhá stejným způsobem:

1) nový majitel podá žádost u vytipovaného dodavatele,

2) následně získá návrh smlouvy na dodávku energie,

3) předchozí zákazník naopak smlouvu vypovídá, 

4) nový majitel podepíše nový kontrakt,

5) předchozí zákazník získává poslední vyúčtování

6) a nový majitel rozpis záloh na následující období.

Tím pro vás přepis energií končí.

Jste majitelem bytu a chcete mít energie opět pod kontrolou?

Převod energií na vás jako majitele bytu s sebou sice nese určitou administrativní zátěž, zároveň se však vyhnete nepříjemnostem s nespolehlivými nájemníky. Mnoho majitelů si na vlastní kůži vyzkoušelo, do jakých problémů vás nájemník může dostat. I za předpokladu, že jsou energie psané právě na něj. 

Nijak neobvyklé nejsou například situace, kdy nájemník přestal platit zálohy ještě před tím, než daný byt opustil. Odběrnému místu pak vznikají nedoplatky, které jako majitel budete muset nadále řešit. S přepisem energií při stěhování u neplatících nájemníků může dojít také k odstranění elektroměru či plynoměru. Abyste měli stav bytu plně pod kontrolou, vyplatí se někdy přepis plynu a elektřiny přenést na sebe. 

Po nějaké době není problém opět učinit přepis elektřiny na nového nájemníka. Někteří mohou tento krok dokonce preferovat. Tím vám odpadne:

sledování záloh a reálné spotřeby,

monitoring situace na trhu a případné zvyšování nájmu,

další převod elektřiny na nájemníka během stěhování,

vrácení přeplatků.

Převod plynu a přepis elektřiny na nájemníka s sebou nese převážně samé výhody. Situace, kdy máte podepsanou smlouvu s neplatičem, ale často stojí pořádné nervy. Proto ani energie psané na vás nemusí být špatnou volbou.