Přepočet plynu m³ na kWh a MWh: Víte, za co ve skutečnosti platíte?

Přepočet plynu m³ na kWh a MWh: Víte, za co ve skutečnosti platíte?

Pokud jde o energie, některé dokumenty se mohou podobat spíše hodinám fyziky. Na jedné straně kilowatthodiny, na druhé zase metry krychlové – v tom aby se čert vyznal, že? Dnes si ukážeme, proč se vůbec tyto jednotky převádí. A především jak. 

Abyste se v příštím vyúčtování vyznali bez jediného zádrhelu, ukážeme si, proč se v praxi využívá převod kWh na m³ a naopak. Nejde pouze o rozmařilost energetických společností. Vše má svůj důvod. 

Proč se používá převod m³ na MWh a kWh?

Protože jednotka m³ nám dává pouze informaci o objemu plynu, nejde přímo o využitelnou energii. Ta se totiž může lišit v závislosti na tom, odkud plyn pochází a kde se spaluje. Dva různé zdroje mohou z 1 m³ poskytnout různé množství energie. V plynárenském průmyslu se proto začal využívat přepočet m³ na MWh, ještě častěji ale na kWh. 

Když se doma podíváte na plynoměr (například při samoodečtu), uvidíte zde metry krychlové (m³). Ve vyúčtování na vás ale vyskočí s největší pravděpodobností právě kilowatthodiny. Díky následujícím výpočtům už si vše zvládnete převést sami. Pojďme na to!


Plyn: přepočet m³ na kWh

Nemusíte se bát. Žádné derivace nebo snad integrály na vás nečekají.

Celý výpočet se odvíjí od následujícího základního přepočtu: 1 m³ = 10,55 kWh

Tuto poučku si stačí zapamatovat a pak už jen sáhnout po kalkulačce. Když na plynoměru vidíte například spotřebu plynu 1 835 m³, vynásobte ji číslem 10,55 a máte přepočteno – 19 359 kWh. Právě takovou energetickou hodnotu vám plyn dodal od počátku měření. Právě z hlediska výhřevnosti je účtování v kWh daleko přesnější a ke koncovým spotřebitelům i spravedlivější. Zcela zpřesněný koeficient přepočtu vám určí váš distributor, který na základě vašeho odběrného místa tento koeficient zcela zpřesní. Přesnou hodnotu najdete ve své faktuře.

Převod kWh na MWH

Raketová věda se nekoná ani zde. Tyto převody možná máte ještě matně v paměti právě z hodin fyziky. Kilo je tisíc, mega je milion a tak bychom mohli pokračovat. V případě, že vás zajímá převod kWh na MWh, jednoduše dané číslo vydělíte tisícem. Výsledky mohou vypadat následovně:

  • 19 359 kWh = 19,359 MWh 
  • 1 000 kWh = 1 MWh

Pokud půjdete obrácenou cestou – z MWh na kWh – dané číslo naopak tisícem vynásobíte:

  • 1 MWh = 1 000 kWh
  • 12 MWh = 12 000 kWh


Pozor na převod MWh na m³

Přestože jde víceméně o kupecké počty, čísla nám tady lítají tam a zpět. Proto se nenechte nachytat a mějte na paměti, že:

  • 1 MWh = cca 95 m³

Megawatthodiny mohou být při vysokých objemech odebíraného plynu na konečném vyúčtování přehlednější. A snadněji zapamatovatelné.

K čemu vám to vlastně je

Faktury, ceníky, plynoměr – tam všude na vás vyskakují nějaká čísla. Díky jednoduchému přepočtu kWh na m³, MWh a další jednotky už ale budete vždy vědět, co zrovna máte před očima. Převod jednotek kWh na MWh navíc probíhá úplně stejně i u elektřiny

Na ceníku většinou najdete cenu plynu nebo elektřiny za kilowatthodinu (kWh). 
Přepočet plynu m³ na MWh se vám navíc bude hodit i pro srovnání nákladů na energie. Díky sjednoceným jednotkám totiž mnohem lépe dokážete porovnat výhody plynu oproti vytápění tuhými palivy. Energetické jednotky kWh a MWh se totiž využívají právě i u těchto zdrojů tepla.

Teď už si dokážete vypočítat spotřebu plynu sami

I bez vyúčtování. Včetně částky, kterou za odebranou energii zaplatíte. 

  1. Na začátku období si opište stav na plynoměru.
  2. To stejné proveďte na konci období. Zapsaný objem máte uvedený v m³.
  3. Nyní využijte znalosti z toho článku a proveďte převod z m³ plynu na kWh. Pro zcela přesný se musíte podívat na svoji poslední fakturu.
  4. Pokud máte cenu plynu za kWh, stačí vše vynásobit danou částkou a výsledná prakticky přesná cena je na světě.

Zdá se vám, že to nesedí? 

Chyba nemusí být ve vašich výpočtech, ale ve vysoké ceně energií. Pokud máte pocit, že je uvedená částka příliš vysoká, spočítejte si, kolik můžete ušetřit. U nás to lze jak orientačně, tak na korunu přesně. Zkrátka nám pošlete vyúčtování a o zbytek se postaráme.