Je roční spotřeba elektřiny ve vaší domácnosti vysoká? Srovnejte se s průměrem

Je roční spotřeba elektřiny ve vaší domácnosti vysoká? Srovnejte se s průměrem

Život bez elektřiny už si pomalu ani neumíme představit. Svícení, spotřebiče, topení, ohřev vody – ovlivňuje každou část domácnosti. Všichni mají jiné návyky, a proto se i spotřeba liší. Běžná spotřeba elektřiny v domácnosti ale můžete být zajímavým ukazatelem, jak si stojíte v porovnání s průměrem.

Nejsou to jen návyky, které ovlivňují, kolik energie ve vaší domácnosti spotřebujete. Do celkového čísla prostupuje také velikost domu či bytu, počet členů v domácnosti, vytápěcí zařízení nebo samotná cena elektřiny. Podívejte se na rozdělení dle typů domácností.

Průměrná spotřeba elektřiny v rodinném domě

Je zřejmé, že všechny hodnoty je nutné brát s určitou rezervou. Každý rodinný dům je totiž jiný – ať už z hlediska rozlohy, stylu vytápění, nebo úrovně izolace. 

Rodinné domy mají logicky zpravidla vyšší celkovou spotřebu elektřiny než byty. To je dáno nejen větší plochou, ale také větším počtem spotřebičů a elektroniky, kterou rodina využívá. Průměrná roční spotřeba elektřiny v rodinném domě může dosáhnout až 9 MWh. Tato hodnota zahrnuje běžné denní aktivity, jako je osvětlení, vaření, chlazení, ale také vytápění a ohřev teplé vody.

Vezmeme-li v potaz, na co všechno se elektřina v domě využívá, průměrná spotřeba se nám lehce pozmění:

1. Pouze svícení a spotřebiče: Pokud se elektřina v domácnosti využívá pouze pro svícení, provoz spotřebičů a běžnou elektroniku, pohybuje se průměrná spotřeba elektřiny kolem 2500 kWh ročně. 
2. Vytápění a ohřev vody: V případě, že elektřina zajišťuje i vytápění a ohřev vody, průměrná spotřeba samozřejmě vzroste. Vytápění domu s pomocí elektrické energie může zvýšit spotřebu až o několik tisíc kWh – při dobré míře zateplení na cca 9 MWh.

U elektrokotle nelze očekávat nízká čísla. Vytápění s pomocí tohoto zařízení patří mezi nejnáročnější. 

Jaká je průměrná spotřeba elektřiny v bytě 3+1

U větších staveb zůstaneme, ale přemístíme se do bytu. Rozložení 3+1 už nabízí rodině poměrně slušný komfort. Tak jak si vede průměrný byt této konfigurace v oblasti elektřiny?

Pokud nebereme v potaz, že rodina o 3 až 4 lidech elektřinu využívá i na vytápění, bude se průměrná spotřeba elektřiny za měsíc v této domácnosti pohybovat kolem 120 kWh. 


Průměrná spotřeba elektřiny v bytě 2+1

Menší byt = nižší spotřeba? Opět je třeba zdůraznit, že tahle rovnice vždy automaticky neplatí. V bytě totiž může bydlet bezdětný pár, který se snaží šetřit, nebo rodina s dítětem a celou řadou energeticky náročných spotřebičů. Celková spotřeba pak může být stejná, nebo dokonce značně rozdílná.

Rodina v bytě o rozložení 2+1 v Česku průměrně spotřebuje 1 100 až 2 000 kWh.
 

Výpočet spotřeby elektřiny domácnosti

Ruku na srdce, průměrné hodnoty toho člověku příliš neprozradí. Na jedné straně můžete spotřebovat měsíčně 70 kWh, jiná domácnost zase 150 kWh. A průměr se mění. Do výpočtu vstupuje tolik proměnných, že by z toho jednomu šla hlava kolem. Pokud si chcete průměrnou spotřebu elektřiny v domácnosti vyzkoušet takříkajíc na vlastní pěst, může se vám hodit jednoduchý vzoreček:

Spotřeba elektřiny (kWh) = Počet hodin provozu za měsíc x Výkon zařízení (kW) 

Tento vzoreček vám umožní spočítat spotřebu elektřiny konkrétního zařízení v domácnosti. Postup je následující: 

1. Zjistěte výkon zařízení: Na většině elektrických zařízení naleznete informaci o jejich spotřebě, obvykle udávanou ve wattech (W) nebo kilowattech (kW). Pokud máte zařízení s výkonem 100 W, pak jeho výkon je 0,1 kW. 
2. Spočítejte počet hodin provozu za měsíc: Zamyslete se nad tím, jak často dané zařízení využíváte. Předpokládejme, že počítač s výkonem 100 W běží 6 hodin denně. Pak počet hodin provozu za měsíc je 6 hodin x 30 dní = 180 hodin. 
3. Aplikujte vzoreček: Nyní stačí dosadit hodnoty do vzorečku. Spotřeba elektřiny (kWh) = 180 hodin x 0,1 kW = 18 kWh. 

Tímto způsobem můžete spočítat spotřebu jednotlivých zařízení a získat tak lepší představu o celkové spotřebě elektřiny ve vaší domácnosti. Nezapomeňte však, že různá zařízení mají různý výkon i provozní dobu, a proto je důležité brát v úvahu všechny aspekty.

Jak snížit spotřebu elektřiny v domácnosti 

Pokud se vám zdá, že je vaše spotřeba vyšší oproti průměrným číslům, zvažte některou z následujících možností:

  • Používání úsporných žárovek 
  • Vypínání spotřebičů, když se nepoužívají 
  • Vytápění pouze těch místností, které se používají 
  • Ohřívání vody jen v takovém množství, které se spotřebuje 
  • Používání energeticky úsporných spotřebičů 
  • Izolace domu

Některé kroky ke snížení účtů za energie jsou náročnější, jiné lze začít praktikovat téměř okamžitě. A pokud ani to nepomůže, možná nastal čas poohlédnout se po jiném dodavateli. 

Konečnou částku ovlivňuje i dodavatel elektřiny

Dodavatelé elektrické energie mohou rodinný rozpočet značně ovlivňovat. Pokud rodina elektřinu využívá i k topení, platí to dvojnásob. Spočítejte si, kolik dokážete na energiích ušetřit, a promyslete, zda by se vám přechod k jinému dodavateli energií nevyplatil.