SPP má zájem jednat o získání aktiv společností E.ON a RWE

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) pozorně sleduje průběh posuzování transakce výměny majetku mezi energetickými společnostmi E.ON a RWE, kterou v současnosti posuzuje Evropská komise. V případě, pokud by výsledkem transakce byl prodej aktiv těchto společností na Slovensku, v České republice nebo Maďarsku, SPP má zájem vstoupit do jednání o jejich získání. Tento zájem již SPP oznámilo oběma společnostem.

Bratislava, 6.8.2019

Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) pozorně sleduje průběh posuzování transakce výměny majetku mezi energetickými společnostmi E.ON a RWE, kterou v současnosti posuzuje Evropská komise. V případě, pokud by výsledkem transakce byl prodej aktiv těchto společností na Slovensku, v České republice nebo Maďarsku, SPP má zájem vstoupit do jednání o jejich získání. Tento zájem již SPP oznámilo oběma společnostem.

Získání nových zákazníků v oblasti dodávky plynu a elektrické energie by SPP jako lídrovi trhu s energiemi na Slovensku umožnilo rozšířit současné portfolio s více jak 1,3 miliónu zákazníky na Slovensku a v České republice. SPP je připraven posoudit i jiné investiční příležitosti. Společnost prosazuje novou rozvojovou strategii, ve které kromě oblasti dodávky energií, teplárenství a projektů v oblasti energetických služeb, věnuje pozornost mobilitě, v rámci které nabízí dopravním podnikům, dopravcům, ale i fyzickým osobám ekonomicky efektivní řešení pro ekologickou dopravu.