SPP bojuje proti „energetickým šmejdům“

SPP, dodavatel zemního plynu a elektřiny působící na českém trhu, se chce právní cestou bránit proti podvodníkům, kteří poškozují dobré jméno společnosti. Na jednoho z nich proto podává trestní oznámení. „Na nekalé praktiky ´energetických šmejdů´ doplácejí nejen podvedení lidé, negativně se podepisují i na našich obchodních aktivitách a renomé firmy. Obrana je ale velmi složitá. Z toho důvodu jsme se rozhodli podniknout rázný krok,“ uvedl generální ředitel SPP pro Českou republiku Ing. Juraj Ondris.

Pracovníkům SPP se podařilo dohledat člověka, který se představoval jako zástupce jejich společnosti, aniž k tomu měl jakékoliv oprávnění. Pod záminkou kontroly plnění smlouvy o sdružených dodávkách plynu se snažil nabízet „výhodnější“ smlouvu u jiného dodavatele plynu. „Z toho, co víme, jsme přesvědčeni, že úmyslně lhal, aby získal přístup k jednotlivým spotřebitelům. Jsme přesvědčeni, že došlo k naplnění skutkové podstaty podvodu podle příslušného paragrafu trestního zákona,“ doplnil Juraj Ondris.

SPP je obchodní korporací. Předmětem jejího podnikání je především obchod s plynem a s elektřinou. Obdobně jako ostatní společnosti tohoto druhu dodává energie také spotřebitelům, tedy jednotlivým domácnostem. Se zákazníky jedná jak prostřednictvím zaměstnanců vlastního call centra, tak prostřednictvím externích společností. I tato spolupráce je však vždy náležitě smluvně ošetřena a oslovování stávajících nebo potenciálních zákazníků probíhá vždy na profesionální úrovni proškolenými osobami, které mají pověření SPP a jsou náležitě poučeny o zachovávání práv spotřebitele či práv na ochranu osobních údajů.

„Případy energetických šmejdů bývají často medializovány. Což je na jednu stranu dobře, ale současně mají mediální výstupy negativní dopad také na dotčenou společnost, jejíž jméno tito podvodníčci však rovněž velmi poškozují. Věříme, že tentokrát se podaří vinu prokázat a půjde o další důležitý krok v boji proti zneužívání důvěry lidí,“ doplnil Juraj Ondris.

Skupina SPP dodává energie v České republice a na Slovensku více jak 1,3 milionu zákazníků, od domácností až po velkoodběratele.