SPP je připravena na případnou krizi v začátku roku 2020

Bez zemního plynu nezůstanou čeští zákazníci společnosti SPP ani v případě, že Rusko do konce roku 2019 neuzavře novou smlouvu s Ukrajinou o tranzitu. Obavy, že by případná krize ohrozila české odběratele SPP, nejsou v tuto chvíli na místě. „Vývoj kolem rusko-ukrajinských jednání pečlivě průběžně sledujeme. A samozřejmě řešíme případné krizové scénáře, aby se případné výpadky v dodávkách našich nijak zákazníků nedotkly,“ ujistil generální ředitel a místopředseda představenstva Ing. Juraj Ondris, MBA.

Bez zemního plynu nezůstanou čeští zákazníci společnosti SPP ani v případě, že Rusko do konce roku 2019 neuzavře novou smlouvu s Ukrajinou o tranzitu. Obavy, že by případná krize ohrozila české odběratele SPP, nejsou v tuto chvíli na místě. „Vývoj kolem rusko-ukrajinských jednání pečlivě průběžně sledujeme. A samozřejmě řešíme případné krizové scénáře, aby se případné výpadky v dodávkách našich nijak zákazníků nedotkly,“ ujistil generální ředitel a místopředseda představenstva Ing. Juraj Ondris, MBA.

Zákazníci SPP v Česku byli bez přerušení zásobováni i v roce 2009, kdy ruský Gazprom přestal krátkodobě dodávat plyn za rusko-ukrajinskou hranici. Od té doby navíc skupina SPP investovala značné částky nejen do různých technických opatření v přepravě na Slovensku, ale vedla také řadu důležitých obchodních jednání, aby se při opakování podobné situace zcela eliminoval negativní dopad pro odběratele na území České republiky. „Vyhodnocujeme průběžně aktuální dění, abychom byli připraveni a zajistili plynulé a bezpečné zásobování zemním plynem našich velkých klientů, mezi nimiž jsou důležité průmyslové společnosti, ale především domácnosti,“ upřesnil Ing. Juraj Ondris, MBA.

V případě krize se SPP CZ může plně opřít o svoji mateřskou společnost, Slovenský plynárenský priemysel, který je hlavním dodavatelem zemního plynu na Slovensku. SPP má dostatečnou, několikaměsíční rezervu zemního plynu ve svých podzemních zásobních. Od roku 2009 je rovněž vše v případě potřeby zajištěno pro spuštění tzv. reverzního toku zemního plynu, který by do Česka a na Slovensko při uzavření plynovodu z Ruska mohl začít během několika chvil proudit z Německa.