O slovenský plyn roste na českém trhu zájem

O slovenský plyn stoupá mezi českými odběrateli zájem. Slovenský plynárenský průmysl SPP CZ, který je dceřinou společností SPP, a.s., na Slovensku, dosáhl v loňském roce druhé nejvyšší tržby od svého vstupu na český trh v roce 2008.

O slovenský plyn stoupá mezi českými odběrateli zájem. Slovenský plynárenský průmysl SPP CZ, který je dceřinou společností SPP, a.s., na Slovensku, dosáhl v loňském roce druhé nejvyšší tržby od svého vstupu na český trh v roce 2008.  „Tržby naší společnosti za rok 2014 činí 3,702 miliard korun. Pro srovnání: Proti roku 2013 se jedná o takřka čtyřprocentní nárůst,“ uvedl předseda představenstva SPP CZ Ing. Petr Ivánek. „Pro nás je tento ekonomický ukazatel důležitým potvrzením toho, že jsme se na českém trhu již etablovali a řadíme se mezi důležité alternativní dodavatele zemního plynu. Výsledek je navíc o to cennější, že extrémně teplé počasí v roce 2014 se všeobecně podepsalo na snížení spotřeby plynu, což bylo patrné hlavně u maloodběratelů a domácností,“ doplnil.

V roce 2014 dodala společnost SPP CZ svým zákazníkům 427 mil. m3 zemního plynu, což činí 5,87 % z celkové spotřeby v ČR. Mezi nejvýznamnější odběratele společnosti v roce 2014 patřily například Teplárny Brno, a.s., které se řadí k největším spotřebitelům zemního plynu v ČR vůbec, Energetika Třinec, a.s., COLAS, a.s., ERDING, a.s., ŽĎAS, a.s., či například Energie AG Teplo Bohemia, s.r.o. Na sklonku loňského roku přibyla na tomto seznamu také skupina PFF včetně společnosti O2 Czech Republic. Zájem roste i mezi domácnostmi, pro které připravuje společnost speciální nabídky od roku 2012. Přechodem k SPP CZ od některých z tradičních velkých dodavatelů plynu mohou odběratelé ušetřit až několik tisíc korun.

 

Slovenský plynárenský priemysel (SPP), a.s., je největším dodavatelem zemního plynu na Slovensku, kde má více než stopadesátiletou tradici, a náleží k nejvýznamnějším společnostem svého druhu ve střední Evropě. Zákazníci jeho dceřiné společnosti v ČR tak získávají na jedné straně zázemí stabilního, silného a velkého dodavatele, současně k nim však přichází flexibilní, organizačně pružná firma, která je schopna se přizpůsobit jejich potřebám a připravit individuální nabídky „na míru“.

 

SPP disponuje největší kapacitou zásobníků na Slovensku a řadí se tak k nejlépe zajištěným společnostem ve střední Evropě. Zákazníci se tak nemusejí obávat ani výpadku dodávek plynu například při mimořádných situacích, jako byla nedávná „ukrajinská krize“.

 

SPP CZ:

Zpočátku sídlila SPP CZ v České republice v Praze a Brně, od počátku letošního roku se hlavním sídlem společnosti stala jen moravská metropole, kde SPP CZ nově působí v prostorách Business Complex Titanium na Nových sadech. V čele společnosti stojí od loňského léta nové představenstvo v čele s Ing. Petrem Ivánkem,  a členy Pierrem Poncikem, M.Sc.,  jako místopředsedou a Ing. Martinem Kárníkem, MBA.

 

Od počátku, co společnost SPP CZ obchoduje na českém trhu, patří mezi její aktivity také podpora nejrůznějších projektů a organizací. Mezi její partnery patří například FK Baumit Jablonec, Městské divadlo Brno, Muzeum města Brna, Moravská galerie v Brně, Dům umění města Brna, Technické muzeum v Brně, Filharmonie Brno a další.