Jediným akcionářem SPP je Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky

Jediným akcionárom už nebude Fond národného majetku Slovenskej republiky, ale Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré bolo do 31. 7. 2014 iba vykonávateľom akcionárskych práv.

1. 8. 2014

Jediným akcionárom už nebude Fond národného majetku Slovenskej republiky, ale Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré bolo do 31. 7. 2014 iba vykonávateľom akcionárskych práv.

Uvedená zmena akcionára vyplýva priamo z legislatívnej zmeny zákona o „veľkej privatizácii“ v súvislosti s procesom ukončenia činnosti Fondu národného majetku SR a nemá žiaden vplyv na činnosť SPP.

1. 8. 2014
Zdroj: Tisková zpráva Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP)