Petr Ivánek je novým předsedou představenstva SPP CZ

Novým předsedou představenstva SPP CZ se stal 11. srpna 2014 Petr Ivánek, který ve funkci nahradil Petra Švece. Před příchodem do SPP CZ pracoval jako poradce ministra hospodářství SR pro oblast energetiky.

12. 8. 2014

Novým předsedou představenstva SPP CZ se stal 11. srpna 2014 Petr Ivánek, který ve funkci nahradil Petra Švece. Před příchodem do SPP CZ pracoval jako poradce ministra hospodářství SR pro oblast energetiky. Novým místopředsedou představenstva je Pierre Poncik, který dříve pracoval v Deloitte Advisory jako manažer zodpovědný za oblast energetiky na oddělení Management Consulting. Novým členem představenstva se stal Martin Kárník. Ten působil ve společnosti RWE a jako člen představenstva Jihomoravské plynárenské.

Životopisy:

Ing. Petr Ivánek – předseda představenstva SPP CZ
V roce 1984 promoval na Technické univerzitě v Ostravě (obor ekonomika průmyslu, specializace: hornictví) a absolvoval také dvouletý manažerský kurz MCE. V letech 1985 – 1993 pracoval jako vedoucí výkaznictví a statistiky, později jako ekonomický ředitel závodu rozvodu energie ve společnosti Severomoravské energetické závody. V této společnosti působil také v letech 1994 – 2003 jako člen představenstva a později se stal ředitelem strategie. V letech 2003 – 2004 působil jako ředitel poradenské firmy AP & Partners, a.s., která se zaměřovala na poradenství v oblasti energetiky. V letech 2004 – 2012 pracoval ve společnosti ČEZ, a.s. Do roku 2007 se jako zástupce country manažera v Bulharsku podílel na začlenění bulharských distribučních společností do Skupiny ČEZ. V letech 2008 – 2012 pracoval jako country manažer v Polsku, rovněž v oblasti akvizicí. V letech 2012 – 2014 působil jako poradce ministra hospodářství Slovenské republiky pro oblast energetiky. V roce 2013 nastoupil do společnosti SPP, kde působil do června letošního roku na pozici ředitele pro vnitřní dohled. Od 20. června 2014 je členem představenstva SPP.

Pierre Poncik, M.Sc. – místopředseda představenstva SPP CZ
V roce 2003 absolvoval ve Francii Vysokou školu ekonomickou ESC Lille, obor Finanční trhy, a získal akademický stupeň M.Sc. (Master of Science). Po ukončení studia pracoval v Paříži jako auditor. V roce 2004 nastoupil jako obchodní attaché na Velvyslanectví Francouzské republiky na Slovensku. V letech 2005 až 2008 působil na obchodním oddělení společnosti Dalkia, a.s. V roce 2008 začal pracovat ve společnosti GDF SUEZ jako poradce pro představenstvo SPP, kde se věnoval především obchodu s plynem. Od roku 2010 působil ve společnostech aktivních převážně v oblasti provozování zásobníků a také v oblasti průzkumu a těžby plynu a ropy. Nejprve ve společností POZAGAS, a.s., kde byl členem a později předsedou představenstva. Následně působil jako jednatel ve společnosti SPP Storage, s.r.o., a ve společnosti NAFTA, a.s., jako předseda představenstva. Od loňského roku do letošního června pracoval jako manažer zodpovědný za oblast energetiky na oddělení Management Consulting ve společnosti Deloitte Advisory, s.r.o. Od 20. června 2014 je členem představenstva SPP.

Ing. Martin Kárník, MBA – člen představenstva SPP CZ
V roce 1988 promoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, obor metalurgie neželezných kovů, později absolvoval studia MBA při Dominikánské univerzitě v Chicagu (BIBS). Do oblasti energetiky přešel z průmyslové sféry v roce 2004 a poté pracoval až do roku 2013 ve společnosti RWE na různých pozicích, přičemž posledních pět let působil jako člen představenstva Jihomoravské plynárenské, a.s., zodpovědný za obchod.

12. 8. 2014
Zdroj: Tisková zpráva SPP CZ