Zastropování cen elektřiny a plynu – kolik ušetříte v roce 2023

Zastropování cen elektřiny a plynu – kolik ušetříte v roce 2023

Nový rok přináší nové vládní opatření, díky kterému mohou domácnosti alespoň část peněz za energie ušetřit. Zastropování cen energií platí od 1. ledna 2023 a my přinášíme jednoduchý přehled, co to pro vás znamená.

První pomocný balíček už mohly domácnosti čerpat na podzim minulého roku, a to formou Úsporného tarifu. Tehdy šlo však pouze o jednorázový příspěvek a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie, které znáte spíše pod zkratkou POZE. Tento poplatek vám bude odpuštěn i v letošním roce, avšak od 1. 1. 2023 se vám do plateb promítne i cenový strop. A to jak u elektřiny, tak plynu.

Jaká bude cena elektřiny v roce 2023?

Cenový strop na elektřinu je stanoven na 6 050 Kč za MWh, včetně DPH. Ať už je vaše spotřeba jakákoliv, více peněz za MWh platit nebudete. Je důležité si uvědomit, že cena elektřiny se skládá z několika složek:

  • silová elektřina
  • DPH
  • distribuční poplatky
  • daň ze elektřiny
  • poplatek za systémové služby
  • rezervovaný příkon
  • poplatek operátorovi trhu
  • stálý plat
  • POZE

Obnovitelné zdroje můžete pustit z hlavy, ty vaši peněženku letos určitě nezatíží. A regulovaný bude v roce 2023 také stálý plat – maximálně 130 Kč za odběrné místo

Cena plynu v roce 2023

V letošním roce budou domácnosti platit maximální částku 3 025 Kč za MWh, včetně DPH. Fixní plat za odběrné místo je i zde stanoven na 130 Kč. 

Pokud patříte mezi domácnosti, kterým v loňském roce skončila fixovaná cena, určitě vám vládní opatření ušetří kopu nepříjemných starostí. 

Jak dlouho bude cenový strop platit

Cenový strop na elektřinu i plyn platí až do 31. prosince 2023. Po celý rok vám budou odpuštěny i poplatky POZE. Výše uvedené ceny za MWh jsou maximum, které vám dodavatele elektřiny či plynu může účtovat. 

Na koho se vztahuje cenový strop

Pokud vaše současné platby za energie přesahují cenový strop, opatření se na vás vztahuje automaticky. Je povinností dodavatele energií vám zastropovanou cenu promítnout do vašich plateb. Jestliže máte smlouvu fixovanou na částku nižší, než je cenový strop, nic se pro vás nemění. Platit budete pořád stejně.

Tyto podmínky jsou totožné pro všechny domácnosti i živnostníky. O nic žádat nemusíte, veškerá státní pomoc by měla proběhnout automaticky. 

Zastropování cen energií pro velké podniky

Bez pomoci nezůstanou ani firmy. Cena za energie pro velké podniky bude zastropovaná do výše 80 % nejvyšší měsíční spotřeby za uplynulých 5 let. Platnost zastropování začala stejně jako u domácností už 1. ledna 2023. Pokud ale firmy chtějí tuto možnost využít, je nutné kontaktovat svého dodavatele plynu a elektřiny nejpozději do 16. ledna 2023. 

Cena elektřiny dosahuje maximální výše 5 000 Kč za MWh, u plynu jde o 2 500 Kč za MWh. Jedná se o částky bez distribučních poplatků a DPH.