Investice do tepelného čerpadla jako cesta k úsporám energií

Investice do tepelného čerpadla jako cesta k úsporám energií

Losnu, nebo Mažňáka? Plyn, nebo tepelné čerpadlo? Jen málokterá volba bývá jednoznačná. Což ovšem neznamená, že si otázku, čím nejlépe a nejvýhodněji topit, nemáte položit.

A zatímco ještě celkem nedávno bylo tepelné čerpadlo objektem zájmu hlavně odborníků v teplárenství, díky technologickému vývoji jde dnes určitě o možnost vytápění, která stojí za zvážení, pokud uvažujete o efektivním řešení pro vaši nemovitost. Na následujících řádcích se pokusíme shrnout základní pro a proti, abychom vaše rozhodnutí usnadnili.

Co je vlastně tepelné čerpadlo?

Zjednodušeně řečeno, tepelné čerpadlo funguje jako obrácená lednička. Skládá se z kompresoru, chladiva, výparníku a výměníku. Existují čtyři druhy tepelných čerpadel (TČ) pro vytápění: země/voda, vzduch/voda, vzduch/vzduch a voda/voda. Pravdou ovšem je, že u varianty země/voda je nutné udělat hlubinný vrt, popřípadě mít k dispozici plošný kolektor. Jinými slovy, pořizovací náklady dosahují spíše astronomických výšek. Také systém voda/voda se v tuzemsku objevuje jen výjimečně. Tepelné čerpadlo vzduch/vzduch se používá spíše doplňkově jako klimatizace/topidlo - tímto druhem TČ nelze ohřívat vodu, pouze “přepouštět” teplý vzduch do místnosti. Jednoznačně nejčastěji používaným druhem tepelného čerpadla je tak vzduch/voda, které bývá i kvůli vysoké hustotě zástavby instalováno nejčastěji.

Má instalace tepelného čerpadla nějaká omezení?

Zatímco dříve platilo, že užití tepelného čerpadla není vhodné například pro klimaticky chladnější oblasti České republiky, dnes se už nemusíte ani na Šumavě nebo vaší horské chalupě bát, že by vám s tepelným čerpadlem byla zima. Tepelná čerpadla nyní dokáží bez problémů topit i při mínus 15 °C nebo až mínus 20 °C. Vzhledem k používané technologii, kdy se dovnitř vstřikuje chladivo, tepelné čerpadlo dokonce někdy pracuje lépe např. při nižší minusové teplotě. Navíc, zatímco plynem můžete opravdu jen topit, současná tepelná čerpadla umí i chladit, což vzhledem k stále častějším tropickým teplotám v létě není k zahození.

Jaké jsou pořizovací náklady?

Pokud se chcete rozhodnout opravdu zodpovědně, zda si pořídit kondenzační plynový kotel, nebo tepelné čerpadlo, musíte si položit i další otázky. Svou roli tu sehrává řada proměnných. Cena plynu je sice v současnosti docela výhodná, ale její další vývoj v pokoronavirovém světě si netroufá nikdo odhadnout.

Zvažte proto jak u plynu, tak elektřiny, jaké budou vaše provozní náklady na vytápění, pokud ceny významněji vzrostou. U dodavatele plynu SPP můžete například nyní výhodně využít nabídky Chytrý plyn, kde platíte cenu plynu buď stejnou nebo nižší. Ceny za plyn v tomto tarifu odráží vývoj na burze, ale pokud cena roste, zákazník platí stále stejně, nic navíc. Pokud cena klesá, zákazník platí méně.

Do pomyslné srovnávací tabulky zaneste i životnost plynového kotle, tepelného čerpadla (nebo jiného zdroje)  a  množství tepla, které potřebujete. Poněkud paradoxně tak nejstabilnějšími údaji, ze kterých můžete vycházet, jsou pořizovací náklady. Počáteční investice u tepelného čerpadla včetně montáže se pohybuje v rozmezí 90 až 250 tisíc korun. Což není malá částka – špičkový kondenzační kotel pořídíte už někde kolem 35 tisíc korun. Pokud ovšem teprve musíte vybudovat plynovou přípojku a rozvody, poměr se opět změní.

U provozních nákladů vítězí tepelné čerpadlo na plné čáře. Rozdíl v ročních provozních nákladech ve prospěch čerpadla může činit u standardního rodinného domu podle některých odborníků až dvacet tisíc korun. Což jistě není zanedbatelná suma. Určitě tedy nic nezkazíte, když si porovnáte ceny plynu jednotlivých dodavatelů, popřípadě se obrátíme na odborníky z SPP, aby vám s výpočty pomohli.

Kam je tepelné čerpadlo ideální?

Topit a ohřívat vodu tepelným čerpadlem je ideální především v novostavbách, kde se využívá podlahové topení a radiátory. Dá se použít i ve staré zástavbě s teplovodním systémem, kde byly dřív velké litinové radiátory. Také lze tepelná čerpadla umístit do bytových domů s dálkovým vytápěním. V případě pasivních domů, kde je nízká tepelná ztráta objektu, čerpadla obstarávají vytápění a hlavně přípravu teplé užitkové vody.

Jaké jsou nevýhody tepelného čerpadla?

A protože opravdu nic není černobílé, je dobře vědět, že i tepelné čerpadlo má své nevýhody. Kromě toho, že na rozdíl od komfortu při centrálním zásobování teplem musíte počítat s tím, že čerpadlo od vás vyžaduje větší součinnost při obsluze a případných opravách (což jsou další nemalé náklady), jeho provoz může být hlučnější, což především v bytových domech působí problémy mezi nájemníky.