Co je ekologická daň a za co se platí

Co je ekologická daň a za co se platí

Daně prostě neplatí nikdo rád. Neradi o nich slyšíme, protože máme pocit, že nám jaksi zbytečně „lezou do peněz“. Současně víme, že to bez nich nejde, a nedůslednost v placení nebo termínech se obvykle nevyplácí.

„Dobrou zprávou ovšem je, že tzv. ekologická daň, což bývá často skloňovaný, ale trochu zavádějící termín, vám další starosti nepřidá. Protože v případě zemního plynu a elektřiny je už zahrnuta do ceny energií, podobně jako DPH,“ vysvětluje Juraj Ondris z SPP, společnosti dodávající zemní plyn a elektřinu více než 1,3 milionu zákazníků v Česku a na Slovensku. O co přesně v ekologické dani jde a jak moc se musíte tímto poplatkem za energie zabývat?

Ekologickou daň z plynu a elektřiny odvádíme už dvanáct let

Tzv. ekologická daň vychází sice ze zákona, ale na druhé straně nejde o označení oficiální. Pod termínem ekologická daň se často skrývá více poplatků, než jenom daň ze zemního plynu a elektřiny (nebo daně z pevných paliv), které v souladu s požadavky Evropské unie platíme už od roku 2008. Zjednodušeně řečeno, do kolonky ekologická daň spadají různé poplatky, kterými splácíme přírodě to, co jí nenávratně bereme. Někdy mluvíme o ekologické dani také v souvislosti s benzínem a podobně.

„Kromě toho, že společným jmenovatelem daně z plynu i daně z elektřiny je fakt, že jsou součástí ceny za služby a že nejde o žádnou samostatnou splátku, jejíž termín byste museli nosit v hlavě, jsou mezi platbami některé rozdíly,“ upozorňuje Juraj Ondris z SPP.

Kdo platí daň z elektřiny?

Daň z elektřiny odvádějí dodavatelé elektřiny celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Ti ji platí všichni bez rozdílu a činí 28,30 Kč za každou spotřebovanou megawatthodinu (MWh). Lze odhadnout, že se její výše v celkovém vyúčtování pohybuje řádově v desetikorunách až stokorunách. „Více tak zaplatí ti, kteří elektřinou také topí a nejvíce zřejmě ti, kteří využívají různé přímotopy,“ poukazuje na co si dát pozor Juraj Ondris z SPP.

Plátcem (poplatníkem) ekologické daně z elektřiny jsou dodavatelé elektřiny. Koncový zákazník nemusí ekologickou daň řešit. Samozřejmě je třeba počítat s tím, že dodavatelé plynu musí ekologickou daň promítnout do ceníků, s tím však nic konečný spotřebitel nenadělá.

Kdo platí daň ze zemního plynu?

Trochu odlišná pravidla platí u daně ze zemního plynu. Daň ze zemního plynu platí jen firmy, popřípadě podnikající fyzické osoby. Zákon o stabilizaci veřejných financí ukládá od 1. 1. 2007 konečnému spotřebiteli zaplatit daň z plynu ke dni jeho dodání ve výši 30,60 Kč/MWh.

„A pozor - od této daně je však osvobozen zemní plyn určený k vytápění v domácnostech, což je další plus ve prospěch využívání zemního plynu. Budete-li tedy porovnávat ceny různých dodavatelů za plyn, o nějakém navýšení kvůli ekologické dani nemůže být ani řeč a byla by to jen výmluva daného dodavatele,“ uvedl Juraj Ondris z SPP.

Plátcem (poplatníkem) ekologické daně z plynu jsou právnické osoby (firmy) a živnostníci. Domácnost, co používají zemní plyn k vytápění, nejsou ekologickou daní zatíženi, do jejich ceny za plyn se nepromítne.

Osvobození od ekologické daně

Od ekologické daně je osvobozena energie vyrobená přirozenou cestou, tzn. například větrná, sluneční, geotermální energie nebo energie získaná z biomasy. Samozřejmostí osvobození je také energie vyrobená provozem v dopravních prostředcích, kde se také přímo spotřebovává.

Správcem ekologické daně je celní správa.