Co je HDO a jaké jsou časy spínání

Co je HDO a jaké jsou časy spínání

Jako každá zkratka vypadá trochu složitě a tajemně. Ale není tomu tak. HDO v sobě skrývá tři slova: hromadné dálkové ovládání . Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie. A pokud ještě pořád tápete, pak si vzpomeňte na dřívější „noční proud".

Definice HDO

Zjednodušeně řečeno, HDO je současné označení pro odběr elektřiny v určitém čase za výhodnějších podmínek. Zkušenější pak mají HDO zafixováno v souvislosti s přepínáním mezi vysokým a nízkým tarifem elektřiny. Zatímco domácnosti, které elektřinu hodně využívají, díky této možnosti ušetří na platbách za elektřinu, na druhé straně jde i o způsob výhodný pro distributora elektrické energie . Díky HDO může distributor ovlivňovat energetickou síť a omezovat případné výkyvy. Na zatížení elektrické sítě se projevují nejen špičky během průběhu dne, ale také určité dny v týdnu a samozřejmě počasí.

Noc už elektřinu nezlevní - v průběhu 24 hodin se střídá NT a VT 

Dnes už neplatí, že elektřina je levná jenom v noci, jak tomu bylo dříve. Výhodnější cenu v průběhu dne si také vybrat nemůžete, ale určitý díl času máte k dispozici v nízkém (NT) a vysokém tarifu (VT).
HDO je systém, který na dálku umožňuje regulovat odběr elektrické energie a její distributoři ho využívají pro dálkové spínání spotřebičů s vyšším odběrem. Dvoutarifní ceny elektřiny jsou určeny pro domácnosti s velkou spotřebou elektřiny, tam, kde elektřinou nejen topí, ale také ohřívají vodu nebo nabíjí elektromobil. Velké spotřebiče využívané pro tyto účely odebírají značné množství energie, a proto spínají v předem stanovené časy v nízkém tarifu,“ vysvětluje Juraj Ondris z SPP. 


 
Pokud si nastavíte spínání bojleru a dobíjení vašeho elektromobilu do časů levnějšího tarifu (NT), můžete ušetřit stovky až tisíce korun ročně. A vzhledem k tomu, že většina spotřebičů doma je už vybavena odloženým startem, určitě stojí za námahu do tajů vysokých a nízkých tarifů proniknout.


Jak zjistit, kdy spíná HDO

Časy spínání HDO jsou stanoveny zvlášť pro každou distribuční oblast a mohou se lišit místo od místa. 

Postup pro identifikaci vlastního času spínání HDO
  • V elektroměrové skříni najděte HDO “krabičku”
  • Najděte číselný kód (např. A1B4DP1)
  • Dle kódu na webu distribuce najděte časy spínání
Časy spínání

Časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek, tarifní pásma si stanovují konkrétní provozovatelé distribuční soustavy podle zatížení sítě.
„Abyste zjistili, kdy HDO spíná, musíte se jít podívat ke svému elektroměru. Vedle něj bude povelová ˇkrabička´, tedy to HDO, a potřebujete si opsat kód složený z písmen a číslic, např. A1B4DP1. S tím pak na webu své distribuce zjistíte přesné časy ve dni, ve kterých máte k dispozici levnější proud,“ popisuje Juraj Ondris. 

V jižních Čechách je na přijímačích kód HDO v podobě trojmístného čísla (např. 123). Na území jižní Moravy je na přijímačích povel HDO tvořen kombinací čísel a písmen A, B a P, nebo A, B a DP (např. A1B7P6 nebo A1B4DP1). 


Využití HDO ale nemusí být výhodné pro každého. Pokud máte v domácnosti nízký odběr elektřiny , nemá smysl o dvoutarifní sazbu usilovat. Její využití totiž také přináší vyšší distribuční poplatky, a ty by se vám při nízké spotřebě nemusely vyplatit. Dopředu vše dobře promyslete, nebo se obraťte na dodavatele energií, který vám poradí.