Co je HDO a jaké jsou časy spínání

Co je HDO a jaké jsou časy spínání

Jako každá zkratka vypadá trochu složitě a tajemně. Ale není tomu tak. HDO v sobě skrývá tři slova: hromadné dálkové ovládání . Jedná se o způsob regulace odběru elektrické energie. A pokud ještě pořád tápete, pak si vzpomeňte na dřívější „noční proud".

Definice HDO a k čemu se využívá?

Hromadné dálkové ovládání (HDO) umožňuje odběr elektřiny za zvýhodněných podmínek v konkrétních časech. Distributoři elektrické energie využívají tento systém pro dálkové spínání zařízení s vysokým odběrem elektřiny. Dvoutarifní ceny elektřiny se pak zavedly pro domácnosti s vysokým odběrem – ty, které využívají elektřinu nejen k osvětlení, ale také ohřevu teplé vody, dobíjení elektromobilu a dalším energeticky náročným činnostem. Touto cestou lze omezit výkyvy v energetické síti, což je pro distributory elektřiny důležité.

Časy HDO aneb vysoký a nízký tarif

Dnes už neplatí, že levná elektřina je jenom v noci, jak tomu bylo dříve. Výhodnější cenu v průběhu dne si sice vybrat nemůžete, ale určitý díl času máte k dispozici v nízkém (NT) a vysokém tarifu (VT).

„HDO je systém, který na dálku umožňuje regulovat odběr elektrické energie a její distributoři ho využívají pro dálkové spínání spotřebičů s vyšším odběrem. Dvoutarifní ceny elektřiny jsou určeny pro domácnosti s velkou spotřebou elektřiny, tam, kde ji nejen topí, ale také ohřívají vodu nebo nabíjí elektromobil. Velké spotřebiče využívané pro tyto účely odebírají značné množství energie, a proto spínají v předem stanovené časy v nízkém tarifu,“ vysvětluje Juraj Ondris z SPP. 
 
Pokud si nastavíte spínání bojleru a dobíjení vašeho elektromobilu do časů levnějšího tarifu (NT), můžete ušetřit stovky až tisíce korun ročně. A vzhledem k tomu, že většina spotřebičů doma je už vybavena odloženým startem, určitě stojí za námahu do tajů vysokých a nízkých tarifů proniknout.

Spínací časy HDO se mohou lišit

Časy spínání HDO se liší podle konkrétních regionů. Chcete-li zjistit časy spínání HDO pro váš konkrétní případ, můžete prověřit zdroje konkrétních distributorů:

EG.D: www.egd.cz/vse-o-nizkem-tarifu-hdo-nocni-proud 

ČEZ: www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/spinani-hdo  

PRE: www.predistribuce.cz/cs/potrebuji-zaridit/zakaznici/stav-hdo  

Je důležité si uvědomit, že v České republice mají distribuci elektřinu na starosti právě výše uvedené společnosti. A vy pod jednu z nich na 100% spadáte. 

Časy vysílání povelů HDO platí pro základní stav distribuční soustavy za normálních provozních podmínek, tarifní pásma si stanovují konkrétní provozovatelé distribuční soustavy podle zatížení sítě.

Kde najdu povel HDO?

„Abyste zjistili, kdy dochází ke spínání HDO, musíte se jít podívat ke svému elektroměru. Vedle něj bude povelová „krabička“, tedy HDO spínač. Potřebujete si opsat kód složený z písmen a číslic, např. A1B4DP1. S tím pak na webu své distribuce zjistíte přesné časy ve dni, ve kterých máte k dispozici levnější proud,“ popisuje Juraj Ondris. 

V jižních Čechách je na přijímačích kód HDO v podobě trojmístného čísla (např. 123). Na území jižní Moravy je na přijímačích povel HDO tvořen kombinací čísel a písmen A, B a P, nebo A, B a DP (např. A1B7P6 nebo A1B4DP1). 

Využití HDO ale nemusí být výhodné pro každého. Pokud máte v domácnosti nízký odběr elektřiny, nemá smysl o dvoutarifní sazbu usilovat. Platnost nízkého tarifu podle HDO s sebou totiž také přináší vyšší distribuční poplatky. A ty by se vám při nízké spotřebě nemusely vyplatit. Dopředu vše dobře promyslete, nebo se obraťte na dodavatele energií, který vám poradí. 

Jak funguje spínač HDO

U nízkého tarifu hraje hlavní roli elektroměrový rozvaděč s HDO, který obsahuje elektroměr pro vaši sjednanou dvoutarifní sazbu a přijímač HDO. Z něho putuje signál HDO (propojený se stykačem HDO), který zajišťuje, že nedojde ke spuštění energeticky náročných spotřebičů v časech vysokého tarifu. Typicky jde o ohřev vody či spuštění elektrického topení. Se spuštěním stykače HDO se přepne elektroměr tak, aby zaznamenával spotřebu elektřiny do nízkotarifního počítadla. 

Zapojení HDO umožňuje distributorům čarovat s vytížením elektrické sítě, jak zrovna potřebují. Přepínání je navíc zájmu nás všech – přetížení sítě nechce zažít asi žádná domácnost.

Hodit se může také HDO zásuvka

Vedle zapojení HDO v rozvaděči je vhodné mít i jinou alternativu. HDO zásuvka – lépe řečeno HDO spínač do zásuvky – automaticky zapne připojený spotřebič, když se proud v nízkém tarifu dostaví do vaší zásuvky. Případně může pouze ohlásit, že lze čerpat výhodnější sazbu. Toto zařízení zaznamenává HDO spínání pro akumulační kotle, zásobníky teplé vody a další. Vysílání HDO z rozvodny putuje přímo do zásuvky, díky čemuž dojde k sepnutí v požadovaném času.

Tento zásuvkový spínač se využívá v případech, kdy chcete blokovat i další přístroje. Stav HDO se ale musí shodovat s povelem, který určuje samotný distributor. 

Jistič HDO – pozor na podmínky distributora

V minulosti měli distributoři na jistič HDO odlišné podmínky. Například EG.D nyní pro přijímač HDO u dvoutarifní sazby požaduje jistič o hodnotě jmenovitého proudu 2 A s vypínací charakteristikou B. Ten musí být navíc možný zaplombovat v zapnuté poloze. 

Pokud budete usilovat o připojení HDO, musíte vzít v potaz požadavky právě vašeho distributora. 

Schéma zapojení elektroměru s HDO

Pokud nejste elektrikáři, zapojení elektroměru s HDO bude záviset na profesionálech. A v případě, že se řadíte právě mezi ty, k ruce vám může být i naše schéma zapojení HDO:

Zapojení elektroměru s HDO představuje výrazný krok k úspoře. V domácnosti můžete i u náročných spotřebičů využívat energii za příznivější cenu. Někdy se však stává, že zákazníci mají nárok na levnější tarif, ale jejich stávající dodavatel elektřiny je i přesto nechává v dražším tarifu. Proto doporučujeme, abyste se obrátili na důvěryhodného dodavatele elektřiny, u kterého můžete opravdu ušetřit.