SPP podporuje férové jednání na trhu s energiemi

SPP podporuje férové jednání na trhu s energiemi

Klamou zákazníky, ale také poškozují dobré jméno solidních společností. Na zákon, který by znemožnil nekalé praktiky tzv. energetických šmejdů, a zajistil tak ochranu spotřebitelů na trhu s energiemi v České republice se však pořád čeká, i když po něm volají jak spotřebitelé, tak firmy samotné.

„Máme za to, že by to trhu se zemním plynem i s elektřinou pomohlo a pročistilo ho to,“ míní Juraj Ondris z SPP. Vládní novelu, která navrhuje zavedení zprostředkovatelské činnosti v energetice s oprávněním Energetického regulačního úřadu (ERÚ) jako nového druhu podnikání a následně zřízení registru těchto zprostředkovatelů vedeného ERÚ, zatím získala alespoň podporu Sněmovny. „Současné možnosti obrany proti energetickým šmejdům jsou zcela nedostačující, a to i z naší strany, přestože se někdy přímo negativně podepisují na našich obchodních aktivitách,“ popisuje boj solidních společností proti šmejdům Juraj Ondris z SPP.

SPP je obchodní korporací, jejímž předmětem podnikání je především obchod s plynem a s elektřinou. Obdobně jako ostatní společnosti tohoto druhu dodává energie také spotřebitelům, tedy jednotlivým domácnostem. Se zákazníky jedná jak prostřednictvím zaměstnanců vlastního call centra, tak prostřednictvím externích společností. I tato spolupráce je však vždy náležitě smluvně ošetřena a oslovování stávajících nebo případných zákazníků probíhá vždy na profesionální úrovni proškolenými osobami, které mají pověření SPP a jsou náležitě poučeny o zachovávání práv spotřebitele či práv na ochranu osobních údajů. „Při oslovování potenciálních zákazníků se naši zprostředkovatelé musejí řídit kodexem SPP, kde klademe důraz na férové, poctivé jednání,“ doplnil Juraj Ondris. 

Obavy ale nemusejí mít ani ti, kteří zvažují nahradit svého současného dodavatele plynu nebo elektřiny a zvažují přestup k SPP. „Stačí si prostudovat naše nabídky na webové stránce nebo kontaktovat naše call centrum, kde každému rádi pomůžeme. Nemáme smlouvy delší než na dobu 36 měsíců, délku úvazku si u SPP může zákazník vždy ovlivnit sám. A navíc, ještě patnáct dnů od zahájení dodávek má spotřebitel možnost vždy smlouvu zrušit,“ ujistil Juraj Ondris.