Zákazníci dostávali individuální kalkulaci

Společnost SPP CZ, dceřiná společnost Slovenského plynárenského průmyslu, se omlouvá všem zákazníkům za nepřesnou formulaci na svých webových stránkách.

Společnost SPP CZ, dceřiná společnost Slovenského plynárenského průmyslu, se omlouvá všem zákazníkům za nepřesnou formulaci na svých webových stránkách, za níž si vysloužila kritiku časopisu dTest. Údaje v ceníku na internetu pro zákazníky totiž nezahrnovaly vyčíslené regulované složky. „Rozhodně jsme ale nechtěli nikoho vědomě uvádět v omyl, podobu ceníku jsme před zveřejněním konzultovali i s právníky, kteří nás ujistili, že je vše v pořádku. Na ceníku byla navíc cena za distribuci jako složka ceny viditelně a přehledně uvedena, ne však vyčíslena, a poznamenáno, že jde o regulovanou cenu, kterou zákazník musí zaplatit ve stejné výši, ať plyn odebírá od jakéhokoliv dodavatele. Ale hlavně každý z našich zákazníků dostal nabídku a individuální kalkulaci i s distribucí včetně daní, takže přesně věděl před uzavřením případné smlouvy celou sumu, kterou zaplatí,“ vysvětlila výkonná ředitelka SPP CZ Eva Grmolenská.

Pracovníci SPP CZ už také vše uvedli do pořádku na svých stránkách, takže od dnešního dopoledne najdou zákazníci na webu http://www.spp-cz.cz/…i-od-spp-cz/ všechny potřebné údaje. „Přesto se ještě jednou všem omlouváme za vzniklé nedorozumění a děkujeme časopisu dTest za upozornění,“ dodala Grmolenská.

Časopis dTest porovnal webové ceníky dodavatelů plynu v České republice a zjistil, že více než třetina z nich neuvádí cenu správně. Nejčastějšími výtkami bylo, že společnosti uváděly pouze části ceny za sdružené služby dodávky a vynechaly regulované ceny, uváděly ceny bez DPH či vynechaly poplatky na činnost operátora trhu.