Výsledky společnosti SPP CZ za rok 2011 a plány na rok 2012

Společnost SPP CZ vstoupila na český trh koncem roku 2008, prodej plynu zahájila v roce 2009. Od té doby výrazně posílila svoji pozici a v současnosti je třetím největším importérem zemního plynu do České republiky.

18. 4. 2012

Pro rok 2011 se podařilo dosáhnout objemu prodeje přibližně 600 milionů metrů krychlových. V současnosti SPP CZ v dodávkách plynu na rok 2012 přesahuje půl miliardy kubíků zemního plynu a udržuje si pozici třetího importéra za skupinou RWE a společností VEMEX.

Pro letošní rok se společnosti SPP CZ podařilo získat mimo jiné smlouvy na dodávky zemního plynu pro největšího spotřebitele zemního plynu v České republice, tj. Teplárny Brno a.s., (160 milionů metrů krychlových). Mezi významné partnery nadále patří ocelárny EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, Třinecké železárny nebo Vítkovice Machinery Group. O tom, že SPP CZ dokáže skutečně přizpůsobit nabídku přáním odběratelů, svědčí i zákazníci z veřejné sféry, jako jsou například nemocnice v Boskovicích a Tišnově či Krajské zastupitelství Brno.

Pro letošní rok hodlá SPP CZ v segmentech středních a velkých odběratelů stabilizovat a optimalizovat nákupní portfolio s udržením vysoké kvality individuální péče a produktů šitých na míru podle požadavků zákazníka. „Protože loňský rok byl rokem našeho vstupu do segmentu středních odběratelů, snažili jsme se především etablovat na českém trhu. Podařilo se zasmluvnit dodávky ve výši zhruba 30 GWh,“ uvedla ing. Eva Grmolenská.

SPP CZ v číslech:

  • počet připojených konečných zákazníků v roce 2011: 70
  • počet dosud připojených konečných zákazníků v segmentu KAM v roce 2012: 340
  • celkový počet odběrných míst k březnu 2012: 963

Personální změny:

Novým členem nejužšího managementu společnosti SPP CZ se stal Ing. Juraj Ondris, MBA. Od letošního února ve funkci pověřeného výkonného ředitele zodpovídá za procesy v segmentu velkých zákazníků. Na pozici nahradil Ing. Romana Baláže, MBA.

Cílem personální výměny je pevnější provázání obchodních činností v rámci skupiny SPP. Současně implementace procesů řízení rizik zabezpečí v časech turbulence na finančních trzích zvýšenou stabilitu firmy. Cílem SPP CZ je poskytovat flexibilní služby pro zákazníky a zároveň zodpovědně přistupovat k bezpečnosti dodávek. „Budoucnost vidíme v upevňování dlouhodobých partnerství s našimi klíčovými zákazníky a využití synergie multiutilitní korporace a projektů v rámci skupiny SPP,“ představil svoje plány Ing. Juraj Ondris, MBA. Za segment trhu středních a malých zákazníků je pro Českou republiku nadále odpovědná Mgr. Ing. Eva Grmolenská.

Juraj Ondris se narodil v roce 1974 na Slovensku. Absolvoval v roce 1997 Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a v roce 2004 získal titul MBA. V SPP, která je mateřskou společností SPP CZ, působí od roku 1998. Nejprve zastával funkci referenta pro smluvní vztahy, v letech 2001 – 2004 působil jako vedoucí útvaru nových obchodů se zemním plynem. V roce 2004 byl jmenovaný na pozici ředitele sekce plánování a řízení rizik. Členem představenstva SPP a členem představenstva SPP CZ je od roku 2010.

Eva Grmolenská se narodila v září 1977 v České republice. V roce 2001 dokončila Přírodovědeckou fakultu Masarykovy university v Brně a v roce 2004 Provozně-ekonomickou fakultu Mendlovy univerzity v Brně. V letech 2004–2005 působila ve společnosti Motorola Czech (dříve Symbol Technologies) jako plánovač materiálu. Od roku 2005 zastávala různé pozice ve skupině E.ON Czech, zejména pak byla vedoucí útvaru strategie a rozvoj v E.ON Česká republika a vedoucí útvaru Business Development v E.ON Trend, společnosti zabývající se výrobou elektrické energie a tepla. Do SPP CZ nastoupila v prosinci 2010 jako výkonná ředitelka a prokuristka.