Personální změny ve vedení SPP CZ

Novým členem nejužšího managementu společnosti SPP CZ se stal Ing. Juraj Ondris, MBA.

22. 3. 2012

PRAHA/BRATISLAVA Novým členem nejužšího managementu společnosti SPP CZ se stal Ing. Juraj Ondris, MBA. Od letošního února ve funkci pověřeného výkonného ředitele zodpovídá za procesy v segmentu velkých zákazníků. Na pozici nahradil Ing. Romana Baláže, MBA.

Cílem personální výměny je pevnější provázání obchodních činností v rámci skupiny SPP. Současně implementace procesů řízení rizik zabezpečí v časech turbulence na finančních trzích zvýšenou stabilitu firmy. Cílem SPP CZ je poskytovat flexibilní služby pro zákazníky a zároveň zodpovědně přistupovat k bezpečnosti dodávek. „Budoucnost vidíme v upevňování dlouhodobých partnerství s našimi klíčovými zákazníky a využití synergie multiutilitní korporace a projektů v rámci skupiny SPP,“ představil svoje plány Ing. Juraj Ondris, MBA.

Juraj Ondris absolvoval v roce 1997 Ekonomickou univerzitu v Bratislavě a v roce 2004 získal titul MBA. V SPP, která je mateřskou společností SPP CZ, působí od roku 1998. Nejprve zastával funkci referenta pro smluvní vztahy, v letech 2001 – 2004 působil jako vedoucí útvaru nových obchodů se zemním plynem. V roce 2004 byl jmenovaný na pozici ředitele sekce plánování a řízení rizik. Členem představenstva SPP a členem představenstva SPP CZ je od roku 2010.

Společnost SPP CZ vstoupila na český trh koncem roku 2008 a prodej plynu zahájila o rok později. O kvalitě nabídky SPP CZ pro komerční zákazníky hovoří skutečnost, že v loňském roce se společnosti podařilo získat mimo jiné smlouvy na dodávky zemního plynu pro největšího spotřebitele zemního plynu v České republice, tj. Teplárny Brno, a.s., pro skupinu firem Třinecké Železárny, ocelárnu EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, pro další významné strojírenské podniky, jako VÍTKOVICE MACHINERY GROUP a ŽĎAS, a pro teplárenskou skupinu Energie AG Teplo Bohemia s.r.o. V současnosti je SPP CZ
třetí největší importér zemního plynu do České republiky a posiluje svoji pozici na trhu pro koncové zákazníky.