Zákazníci SPP se nemusejí obávat problémů s dodávkou energií

Zákazníci SPP se nemusejí obávat problémů s dodávkou energií

I v dnešní nepřehledné době na trhu s energiemi zůstává SPP jako dodavatel zemního plynu a elektřiny nadále spolehlivým partnerem. Na rozdíl od především menších společností, které nezvládají extrémní nárůst velkoobchodních cen elektřiny a plynu a nemohou dodržet jejich nasmlouvané dodávky, SPP zůstává na trhu a je ekonomicky stabilní. Jeho zákazníci nemusejí mít žádné obavy, že by si museli hledat jiného dodavatele.

„Na Slovensku je SPP největší energetickou společností, garantovanou státem. Svým závazkům v dodávkách zemního plynu tak vždy dostojí, a to i na českém trhu, kde působíme už déle než deset let,“ ujišťuje generální ředitel českého zastoupení Juraj Ondris. Současně nepopírá, že situace je výjimečná a nepřehledná. Mnozí dodavatelé se totiž snaží zbavit svých zákazníků, protože nemohou splnit své závazky vyplývající z uzavřených smluv a dodávat jim plyn za původní ceny. „Aktuálně se tak na nás obrací jak domácnosti, tak velké a významné společnosti na českém trhu s žádostí o dodávky. Jsme rádi, že i oni vnímají SPP jako silného a stabilního dodavatele. Maximálně se tak snažíme pomoci i firmám, u kterých zvítězila pouze cena na úkor stability dodavatele, doplnil Juraj Ondris z SPP.

Jak se bude situace na trhu s plynem i elektřinou nadále vyvíjet, je nyní těžké odhadnout. „Samozřejmě vše pečlivě monitorujeme,“ uzavírá Juraj Ondris.