Podzemní zásobník plynu SPP Storage

Podzemní zásobník plynu SPP Storage

I když Česká republika není velmocí v těžbě zemního plynu, i v tuzemsku se pod povrchem skrývají jeho velké zásoby. Jako podzemní zásobníky zemního plynu slouží obvykle vytěžená přírodní ložiska ropy nebo plynu, které lze opět využít pro jeho skladování.

SPP využívá zásobník Bojanovice v Dolních Bojanovicích. „Určitě si však nepředstavujte díru v zemi plnou plynu. Jde o kombinaci špičkových technologií, jejichž účelem je, abychom pro naše zákazníky měli neustále k dispozici dostatečné množství plynu, a to i v mimořádných situacích,“ vysvětluje Juraj Ondris ze společnosti SPP, která dodává plyn a elektřinu 1,3 milionu zákazníků v Česku a na Slovensku.

Výhody vlastního zásobníku - stabilita pro zákazníky

Rezervní zásoby se mohou využít například při omezení či přerušení dodávek zemního plynu ze zahraničí nebo v případě neočekávaného navýšení spotřeby, ať už kvůli počasí či z jiných neovlivnitelných a neočekávaných důvodů.

Zásobníky využívá dodavatel plynu, společnost SPP, také pro sezónní uskladnění – plyn, který je zatláčen v létě, se využije v nadcházející topné sezóně. Podobně se uložený plyn může využít, dojde-li k výkyvům v jeho mezinárodní přepravě.

Udržováním rezervních zásob tak SPP může stabilizovat ceny této komodity, protože nemusí neprodleně reagovat například na propady nebo naopak nečekaná zvýšení cen plynu na světovém trhu a podobně.

O bezpečný a spolehlivý provoz podzemního zásobníku se starají zkušení odborníci SPP, kteří věnují složitým technologiím potřebnou maximální péči.

Jak se plyn skladuje

Starší generace si možná ještě vzpomenou na obří plynojemy, které doplňovaly panorama mnohých měst a v nichž bylo uloženo množství jedovatého svítiplynu. S přechodem na zemní plyn jsou však tyto objekty dnes minulostí, většina jich také již vzala za své. Ale rovněž společnosti dodávající zemní plyn potřebují „pojistku“ pro neočekávané případy. Zásobníky plynu (storage) jsou tak pro ně nepostradatelné.

Obvykle se pro uložení plynu využívá porézních hornin tvořených nejčastěji pískovcem a různě zpevněnými písky s jílovitými proplástky. Těsnící vrstvu ložiskových struktur tvoří nepropustné horniny. Mezi porézní zásobníky patří i takzvané aquifery, přirozené vodní rezervoáry tvořené horninami, které jsou vhodné pro uskladňování plynu. V aquiferech je voda tlakem plynu vytlačena do větší hloubky, čímž vzniká prostor pro samotný plyn.

Nyní v období zimy se postupně vytěžují plynové zásobníky, jelikož mrazivé dny obvykle generují daleko vyšší poptávku po zemním plynu. V zimě se běžně do distribuční sítě vytěží celý obsah zásobníku.

K čemu slouží zásobníky plynu – informace v kostce

Podzemní zásobníky zemního plynu slouží k:

 • Udržování rezervních zásob
  • V případě omezení či přerušení dodávek plynu ze zahraničí nebo pro zajištění neočekávané vyšší spotřeby plynu.
 • Komerční využití
  • V uskladnění dle cenových relací na trhu s plynem.
 • Sezónní uskladnění
  • Pro vyrovnávání poptávky po zemním plynu, kdy v létě je plyn zatláčen a v topné zimní sezóně těžen.
 • Kompenzace výkyvů
  • V mezinárodní přepravě plynu.