SPP CZ plánuje do konce roku získat v České republice tisíce domácností

Slovenský plynárenský průmysl rozšiřuje svoje aktivity na českém trhu, kde od roku 2008 působí jeho dceřiná společnost SPP CZ. Ta letos poprvé připravila speciální nabídku také pro domácnosti.

18. 4. 2012

Dosud v České republice její aktivity směřovaly pouze k velkým a středním zákazníkům.

„V pilotním projektu koncem loňského roku jsme si ověřili, že naše nabídka je žádaná i v segmentu hromadného trhu. Proto doufáme, že náš produkt Kubík najde u zákazníků v České republice odezvu,“ uvedla výkonná ředitelka SPP CZ ing. Eva Grmolenská.

Produkt Kubík dnes zajišťuje zákazníkovi jistou cenu do roku 2013. Za 950 Kč/MWh bez fixních poplatků (v odběru nad 7,5 MWh) zákazník ušetří minimálně 15 procent proti dominantnímu dodavateli. „Hlavní výhodou produktu je jednoduchost – jedna cena a jedno datum, tedy platnost po pevně stanovenou dobu. Zákazníci se nemusí bát zdražení,“ doplnila ing. Grmolenská.

Do konce letošního roku by SPP CZ ráda získala na českém trhu šest až deset tisíc domácností a maloodběratelů z řad podniků, což znamená asi 150 až 200 GWh na roční bázi odběrů. „Spotřeba jednotlivých zákazníků pro nás není rozhodujícím kritériem, i když samozřejmě těm, kteří plynem topí, dokážeme uspořit s Kubíkem více než těm, kteří na plynu vaří nebo využívají plyn k ohřevu teplé vody,“ upřesnila ing. Grmolenská.

SPP je společnost, která má na Slovensku více než stopadesátiletou tradici. Zákazníci SPP CZ v ČR tak získávají na jedné straně zázemí stabilního, velkého dodavatele, ale současně k nim přichází flexibilní, organizačně pružná firma, schopna reagovat na jejich potřeby.

„Cena tvoří pouze jeden z parametrů dodávky. Pokud má dodavatel garantovat služby i v nepříznivých dobách, například při výkyvech počasí či výpadku dodávek od hlavních importérů, musí obchodník zajistit spolehlivost dodávek a komplexní servis. Proto se budeme i nadále zaměřovat na kvalitu a spolehlivost našich dodávek. Máme zájem o dlouhodobá partnerství, která chceme do budoucna dále rozvíjet,“ uvedl Ing. Juraj Ondris, MBA, který od letošního roku odpovídá za procesy v segmentu velkých zákazníků SPP CZ.