Vysvětlení položek faktury - elektřina

Cenu elektřiny tvoří regulovaná částka za distribuci, kterou si účtuje provozovatel distribuční soustavy a ostatní regulované platby placené dle příslušných zákonných ustanovení a obchodní ceny, která se liší v závislosti na dodavateli elektřiny. Obchodní část je dále složena ze stálé platby placené za kapacitu měsíčně a variabilní části, kterou hradíte na základě spotřeby.