Ukončení smlouvy (demontáž plynoměru)

Na základě podané Žádosti o ukončení smlouvy zadáme požadavek na demontáž plynoměru a ukončíme smlouvy o dodávce zemního plynu / o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Stav plynoměru bude odečten pracovníkem na místě při odebrání plynoměru. Poté od nás obdržíte ukončovací fakturu. V případě, že je odběrné místo nepřístupné, uveďte do žádosti telefonní číslo za účelem sjednání termínu demontáže plynoměru.