Ukončení smlouvy (demontáž elektroměru)

Na základě podané Žádosti o ukončení smlouvy zadáme požadavek na demontáž elektroměru a ukončíme smlouvy o dodávce elektrické energie.

Stav elektroměru bude odečten pracovníkem na místě při odebrání elektroměru. Poté od nás obdržíte ukončovací fakturu. V případě, že je odběrné místo nepřístupné, uveďte do žádosti telefonní číslo za účelem sjednání termínu demontáže elektroměru.