Pomáháme

Zodpovědnou firmu dělá zejména to, že umí zapomenout na svoje obchodní zájmy a dívat se na chvíli kolem sebe.

O to přesně se snažíme. V téhle sekci najdete seznam námi podporovaných organizací.

Společnost SPP se v České republice i na Slovensku věnuje mnoha projektům, které slouží k rozvoji občanské společnosti a podporuje mnoho kulturních i jiných projektů. Jsme hrdí, že můžeme podporovat mimo jiné i tato sdružení a veřejně prospěšné organizace.

Klub turistů a lyžařů Brno

Klub turistů a lyžařů Brno, z. s., zkráceně KTL Brno má aktuálně 582 členů, sdružených ve třech oddílech (turistickém, lyžařském a vodáckém), provozujících tělovýchovu, sport, turistiku a související organizační činnosti.

Web: http://www.ktlbrno.cz/

Více informací

Orel

Orel je spolek, jehož činnost je založena na křesťanských hodnotách. Projevuje se to v každodenní sportovní, kulturní, duchovní a charitativní činnosti v župách a jednotách. Činnost v Orlu je založena na práci dobrovolníků, kteří se věnují dětem a mládeži. Sport není v Orlu zaměřen na konkrétní jednotlivé výkonnostní sporty, ale cílem je vytvořit podmínky pro sport pro všechny. Orel má svoje dlouhodobé soutěže Orelskou běžeckou ligu a Orelskou florbalovou ligu.

Organizačně je Orel na celostátní úrovni členěn do 23 žup a 268 jednot s členskou základnou 18 560 členů. Orel je aktivně zapojen do sportovních struktur v Evropě i v České republice. Na mezinárodním poli je dlouholetým členem katolické sportovní federace FICEP. V ČR má své zástupce v Českém olympijském výboru.

Web: www.orel.cz

Více informací

ERGO Brauner

Vydavatelská společnost ERGO Brauner, s.r.o., vydává beletrii, literaturu historickou a faktu, zvláště zaměřenou na období 2. světové války – holokaust, koncentrační tábory a gulag. V roce 2015 a 2016 vydala úspěšnou knihu Krvavé jahody, která již vyšla celkem ve 4 vydáních. Vydavatelství vzniklo v roce 2011 odštěpením od Kartuziánského vydavatelství a nakladatelství (dříve vydavatelství Jiří Brauner).

Více informací

Astropis

Český astronomický časopis Astropis se věnuje popularizaci astronomie a příbuzných oborů (dalekohledům, kosmologii, astrofyzice, astrobiologii, kosmonautice a dalším). Vychází od roku 1994 a je určen zejména astronomům amatérům, ale i dalším zájemcům o astronomii. Již několik let je Astropis oficiálním časopisem České astronomické společnosti (založena 1917).

Web: http://astropis.cz/

Více informací

VSK Technika Hokej Brno

Cílem hokejového oddílu VSK Technika Hokej Brno je nabízet a poskytovat možnost sportovního vyžití širokému spektru dětí a mládeže na úrovni výkonnostního, ale i v budoucnu vrcholového sportu s kvalitním materiálním a trenérským zázemím. V žákovských kategoriích startuje v nejvyšších soutěžích Jihomoravského a Zlínského kraje, v obou soutěžích dorostu hraje druhou nejvyšší soutěž těchto kategorií v ČR.

Web: http://www.technikahokej.cz/

Více informací

Spolek přátel naivních a amatérských umělců

Spolek přátel naivních a amatérských umělců, z.s., je svým zaměřením, podporujícím a popularizujícím naivní a amatérského umění, v ČR unikátním subjektem. Cílem je pořádání veřejných akcí propagujících naivní a amatérské umění a vytvoření sbírky děl těchto umělců.

Více informací