Zastropování cen energií

Vláda ‍České republiky schválila dne ‍5. ‍10. ‍2022 nařízení o ‍stanovení cen plynu a elektřiny v ‍mimořádné tržní situaci. Jedná se o rozšíření balíku pomoci se zvyšujícími cenami energií. Tzv. Cenový strop platí pro ‍dodávky plynu a ‍elektřiny, uskutečňované v ‍období od ‍1. ‍ledna ‍2023 do ‍31. ‍prosince ‍2023.

Zastropovaná je pouze obchodní část ceny, tj. ‍cena za ‍komoditu (plyn, elektřinu) a ‍stálý měsíční plat. Celková cena se ‍ovšem skládá z ‍více složek (státem stanovená cena za ‍distribuci a ‍další poplatky), které je ‍třeba přičíst a ‍kterých se ‍zastropování netýká.

Zemní plyn

 • Cena za ‍dodávku zemního plynu
  (bez ‍daně z plynu, DPH a ostatních regulovaných položek ceny)
  2 ‍500 ‍Kč/MWh
 • Pro odběrná místa kategorie maloodběratel platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 130 ‍Kč/měsíc bez DPH.

Elektřina

 • Cena za ‍dodávku silové elektřiny
  (bez ‍daně z ‍elektřiny, DPH a ‍ostatních regulovaných položek ceny)
  5 000 ‍Kč/MWh  
 • Pro odběrná místa z ‍napěťové hladiny ‍NN platí cenový strop pro ‍stálý měsíční plat ve ‍výši 130 ‍Kč/měsíc bez ‍DPH.

Další informace

pro malé a střední firmy pro velké firmy
podrobnější a aktuální informace na webu MPO ČR podrobnější a aktuální  informace na webu MPO ČR
 

Prohlášení ke stažení

 

Čestné prohlášení pro období dodávky plynu nebo elektřiny v ‍lednu ‍2023 je zákazník povinen dodat svému dodavateli do ‍15 ‍dnů ode dne nabytí účinnosti nařízení vlády, nejpozději tedy do ‍15. ‍1. ‍2023.
Pro zastropování cen za ‍dodávky uskutečněné v ‍měsících únor ‍2023 a ‍dále je nutné čestné prohlášení podat nejpozději do ‍konce kalendářního měsíce, který předchází měsíci, za který se má začít uplatňovat zastropovaná cena za ‍dodávku. Zaslat je možné jej datovou schránkou nebo na e-mail zuzana.koncicka@spp.cz.

V případě dotazů neváhejte kontaktovat svého obchodního manažera.