Přepis smlouvy

K provedení změny zákazníka na odběrném místě je nezbytné, aby stávající i nový zákazník společně vyplnili formulář Žádost o změnu zákazníka - přepis. Na základě tohoto formuláře je možné ukončit stávající smluvní vztah se zákazníkem a provést konečné vyúčtování. S novým zákazníkem pak uzavřeme Smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu.

Žádost nám prosím odešlete na korespondenční adresu (nelze poslat e-mailem):

SPP CZ, a.s.
Zákaznické služby
Nové sady 25
602 00 Brno