Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně je brněnská muzejní instituce, která je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky. Plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou a metodickou. Návštěvníci se mohou seznámit ve třinácti stálých expozicích s vývojem vědy a techniky: Vodní motory s památníkem Viktora Kaplana, Parní motory, Historická stereovize, Nožířství, Kovolitectví, Železářství, Salon mechanické hudby, Od tamtamů k internetu, Letecká historie a plastikové modelářství, Ulička řemesel, Kultura nevidomých, Čas nad námi a kolem nás, Technická herna – Experimentárium. Jedním z unikátů v brněnském Technickém muzeu je historická stereovize, někdejší oblíbená atrakce a předchůdkyně biografů. Prohlížecí přístroj na stereodiapozitivy, kde výsledný obrázek vidí trojrozměrně až pětadvacet diváků současně, je jediným dochovaným a funkčním originálem ve střední Evropě.

Technické muzeum v Brně na vědeckém základě vytváří, odborně spravuje, vědecky zpracovává, ošetřuje, bezpečně uchovává a zveřejňuje sbírky hmotných dokladů vývoje důležitých oblastí vědy, techniky a výroby minulosti i současnosti, se zaměřením na území Moravy a Slezska, u některých oborů je působnost celostátní. Zpracování tezauru sbírkových předmětů, výzkum prostředí a vlastní akviziční činnost doplňují další odborné aktivity jako jsou například prezentace a popularizace muzejních sbírek čí pedagogické působení na středních a vysokých školách.

Další informace o Technickém muzeu v Brně naleznete na webových stránkách http://www.technicalmuseum.cz