Technické muzeum Brno

Technické muzeum v Brně je brněnská muzejní instituce, která je příspěvkovou organizací Ministerstva kultury České republiky. Plní funkci sbírkotvornou, vědeckou, kulturní, osvětovou a metodickou.