Spolek přátel naivních a amatérských umělců

Spolek přátel naivních a amatérských umělců, z.s., je svým zaměřením, podporujícím a popularizujícím naivní a amatérského umění, v ČR unikátním subjektem. Cílem je pořádání veřejných akcí propagujících naivní a amatérské umění a vytvoření sbírky děl těchto umělců.

Spolek úzce spolupracuje se Státním zámkem v Lysicích, na kterém pořádá pravidelná letní mezinárodní setkání naivních a amatérských umělců, kteří před návštěvníky tvoří svoje díla, a kde bude sbírka již v roce 2017 přístupná veřejnosti.

Web: http://www.naivniumeni.cz/